Postparser v2.3 // project AluCG

You choose CG_Alu_merge / chr17

« List of chromosomes   « View of chromosome

#LengthStrandStartFinishInitial sequence lengthInitial sequence CpGisland
1135+1714077517140910152CGTGGTGCGGAGGGCGGTCGGGAGTATGCTGAAACTTAAAAATCATTTTAAAAGAGATTTGAGGGTAAATATAGCCAACCTAAGGCTTCCTGTCCACATAAAAGAGAAAATAAAGAAAAACGTTATAAGAGGTTGGCAGGCTTTTTTNTT
TG
17140117 - 17141080