Postparser v2.3 // project AluCG

You choose CG_Alu_merge / chr17

« List of chromosomes   « View of chromosome

#LengthStrandStartFinishInitial sequence lengthInitial sequence CpGisland
1448-5659661156596163540CGTGGTGCGGAGGGCGGTCGCCCGGCCCAAAAAGGCCCCATTTTGATGCCTGTGCGTATTCCAGCTGCGGCGGACGCAGTTTTTGTATTTTGATACCTGCCCCTTGGGGAAAAACACAAGGTATTAACTGCGTGCAACCTCCTGACTTTC
TGTTTCCCCTGATCTGGGAAAAGGGATAGGCAGGTTAAGCTCTACACTGTAGAAAGCCTGTGATAGAGCTTTGAACAAATGCTGCAGCCATTGTAATCACCAAACACTATAGTAAGTGCTGGGAATGAATAAAAACACAATCACCGTCCT
ACAGGAGTTCAGTATTTAATTAAAAAATTTACAGCATCTGCTAGATTGCAGGCTGTTCTAGACCCTGGAGTTCAAGTAGTGCAAAGTTCCTGTCTTCCTGGAACTTACCAACAGTACTGGAGTTTCAACGTTCTATAAACAAAGATGGGT
GAGGACATTAGCCCGGGCTAATTAAAGCGCTCAGGCCCGCTCCAGACCTGAGAATATCAGCTGAATCTGAATCAACTGTTCTCCATTTCG
0