Postparser v2.3 // project AluCG

You choose CG_Alu_merge / chr17

« List of chromosomes   « View of chromosome

#LengthStrandStartFinishInitial sequence lengthInitial sequence CpGisland
1304+4618087946181183316GTGGTGCGGAGGGCGGTCGGCTTCATTGTTTAAGTCAGGGAGACCACAAACCCACCGGAAGGAATCAACTCCGGACACAAAGAGAGCAATTCTTCCTGAAACATTTGGGCTGGGTTTCTAGGAAGAAGCAAGTGAGAAGCAAGCATCTCC
TCACTTCCTCCTGTAGTGTACTGTTTTTGACTGATGATGAGAAAATTAGTTGTAATGATAATTAGCTACTATTAATGAGTGCTTTTTTTNTTTTTCCTGAGGTGGAGTCTTGCACTGTCGCCCAGGCTGGAGTGCAATGGCAAGATCACG
GCTCACTGGAACCTCG
0
2304+4618087946181183322CGTGGTGCGGAGGGCGGTCGGCTTCATTGTTTAAGTCGGGGAGACCACAAACCCACCGGAAGGAATCAACTCCGGACACAAAGAGAGCAATTCTTCCTGAAACATTTGGGCTGGGTTTCTAGGAAGAAGCAAGTGAGAAGCAAGCATCTC
CTCACTTCCTCCTGTAGTGTACTGTTTTTGACTGATGATGATGAGAAAATTAGTTGTAATGATAATTAGCTACTATTAATGAGTGCTTTTTTGTTTTTTCCCTGTAGGTGGAGTCTTGCACTGTCGCCCAGGCTGGAGTGCAATGGCAAG
ATCACGGCTCACTGGAACCTCG
0
3304+4618087946181183323CGTGGTGCGGAGGGCGGTCGGCTTCATTGTTTAAGTCAGGGAGACCACAAACCCACCGGAAGGAATCAACTCCGGACACAAAGAGAGCAATTCTTCCTGAAACATTTGGGCTGGGTTTCTAGGGAGAAGCAAGTGAGAAGCAAGCATCTC
CTCACTTCCTCCTGTAGTGTACTGTTTTTGACTGATGATGATGAGAAAATTAGTTGTAATGATAATTAGCTACTATTAATGAGTGCTTTTTTGTTTTTTCCTGTAGGTGGAGTCTTGTCACTGTCGCCCACGGCTGGAGTGCAATGGCAA
GATCACGGCTCACTGGAACCTCG
0
4304+4618087946181183322CGTGGTGCGGAGGGCGGTCGGCTTCATTGTTTAAGTCAGGGAGACCACAAACCCACCGGAAGGAATCAACTCCGGACACAAAGAGAGCAATTCTTCCTGAAACATTTGGGCTGGGTTTCTAGGAAGGAGCAAGTGAGAAGCAAGCATCTC
CTCACTTCCTCCTGTAGTGTACTGTTTTTGACTGATGATGATGAGAAAATTAGTTGTAATGATAATTAGCTACTATTAATGAGTGCTTTTTTGTTTTTTCCTGTAGGTGGAGTTTTGTCACTGTCGCCCAGGCTGGAGTGCAATGGCAAG
ATCACGGCTCACTGGAACCTCG
0
5304+4618087946181183320CGTGGTGCGGAGGGCGGTCGGCTTCATTGTTTAAGTCAGGGAGACCACAAACCCACCGGAAGGAATCAACTCCGGACACAAAGAGAGCAATTCTTCCTGAAACATTTGGGCTGGGTTTCTAGGAAGAAGCAAGTGAGAAGCAAGCATCTC
CTCACTTCCTCCTGTAGTGTACTGTTTTTGACTGATGATGATGAGAAAATTAGTTGTAATGATAATTAGCTACTATTAATGAGTGCTTTTTTTCTTTTTCCTGAGGTGGAGTCTTGCACTGTCGCCCAGGCTGGAGTGCAATGGCAAGAT
CACGGCTCACTGGAACCTCG
0
6304+4618087946181183321CGTGGTGCGGAGGGCGGTCGGCTTCATTGTTTAAGTCAGGGAGACCACAAAACCCACCGGAAGGAATCAACTCCGGACACAAAGAGAGCAATTCTTCCTGAAACATTTGGGCTGGGTTTCTAGGAAGAAGCAAGTGAGAAGCAAGCATCT
CCTCACTTCCTCCTGTAGTGTACTGTTTTTGACTGATGATGATGAGAAAATTAGTTGTAATGATAATTAGCTACTATTAATGAGTGCTTTTTTTCTTTTTCCTGAGGTGGAGTCTTGCACTGTCGCCCAGGCTGGAGTGCAATGGCAAGA
TCACGGCTCACTGGAACCTCG
0
7303+4618087946181182319CGTGGTGCGGAGGGCGGTCGGCTTCATTGTTTAAGTCAGGGAGACCACAAACCCACCGGAAGGAATCAACTCCGGACACAAAGAGAGCAATTCTTCCTGAAACATTTGGGCTGGGTTTCTAGGAAGAAGCAAGTGAGAAGCAAGCATCTC
CTCACTTCCTCCTGTAGTGTACTGTTTTTGACTGATGATGATGAGAAAATTAGTTGTAATGATAATTAGCTACTATTAATGAGTGCTTTTTTTCTTTTTTCCTGAGGTGGAGTCTTGCACTGTCGCCCAGGCTGGAGTGCAATGGCAAGA
TCACGGCTCACTGGAACCT
0
8257+4618087946181136275CGTGGTGCGGAGGGCGGTCGGCTTCATTGTTTAAGTCAGGGAGACCACAAACCCACCGGAAGGAATCAACTCCGGACACAAAGAGAGCAATTCTTCCTGAAACATTTGGGCTGGGTTTCTAGGAAGAAGCAAGTGAGAAGCAAGCATCTC
CTCACTTCCTCCTGTAGTGTACTGTTTTTGTACTGATGATGATGAGAAAATTAGTTGTAATGATAATTAGCTACTATTAATGAGTGCTTTTTTTTTCTTTTTCCTGAGGTGGAGTCTTGCACTGT
0
9234+4618087946181113253CGTGGTGCGGAGGGCGGTCGGCTTCATTGTTTAAGTCAGGTAGACCACAAACCCACCGGAAGGAATCAACTCCGGACACAAAGAGAGCAATTCTTCCTGAAACATTTGGGCTGGGTTTCTAGGAAGAAGCAAGTGAGAAGCAAGCATCTC
CTCACTTCCTCCTGTAGTGTACTGTTTTTGACTGATGATGATGAGAGAATTAGTTGTAATGATAATTAGCTACTATTAATGAGTGCTTTTTGTTTTCTTTTCG
0
10231+4618087946181110258GTGGTGCGGAGGGCGGTCGGCTTCATTGTTTAAGTCAGGGAGACCACAAACCCACCGGAAGGAATCAACTCCGGACACAAAGAGAGCAATTCTTCCTGAAACATTTGGGCTGGGTTTCTAGGAAGAAGCAAGTGAGAAGCAAGCATCTCC
TCACTTCCTCCTGTAGTGTACNGTTTTTGACTGATGATGATGAGAAAATTAGTTGTAATGATAATTAGCTACTATTAAATGAGTGTCCTTTTTTTTTTTTTTCTTTTC
0
11230+4618087946181109273CGTGGTGCGGAGGGCGGTCGGCTTCATTGTTTAAGTCAGGGAGACCACAAACCCACCGGAAGGAATCAACTCCGGACACAAAGAGAGCAATTCTTCCTGAAACATTTGGGCTGGGTTTCTAGGAAGAAGCAAGTGAGAAGCAAGCATCTC
CTCACTTCCTCCTGTAGTGTACTGTTTTTGACTGATGATGATGAGAAAATTAGTTGTAATGATAATTAGCTACTATTAATGAGTGCTTTTTTGTTTTTCCTCGTAGGNGGAGTCTTGTCACTG
0
12230+4618087946181109275CGTGGTGCGGAGGGCGGTCGGCCTCATTGTTTAAGTCAGGGAGACCACAAACCCACCGGAAGGAATCAACTCCGGACACAAAGAGAGCAATTCTTCCTGAAACATTTGGGCCGGGTTTCTAGGAAGAAGCAAGTGAGAAGCAAGCATCTC
CTCACTTCCTCCTGTAGTGTACTGTTTTTGACTGATGATGATGAGAAAATTAGTTGTAATGATAATTAGCTACTATTAATGAGTGCTTTTTTTGTTTTTCCTTCGTAGGTGGAGGTCTTGTCACT
0
13229+4618087946181108273GGTGGTGCGGAGGGCGGTCGGCTTCATTGTTTAAGTCAGGGAGACCACAAACCCACCGGAAGGAATCAACTCCGGACACAAAGAGAGCAATTCTTCCTGAAACATTTGGGCTGGGTTTCTAGGAAGAAGCAAGTGAGAAGCAAGCATCTC
CTCACTTCCTCCTGTAGTGTACTGTTTTTGACTGATGATGATGAGAAAATTAGTTGTAATGATAATTAGCTACTATTAATGAGTGCTTTTTTTGTTTTCCTTCGTAGNGGAGTCTTGTCACTG
0
14229+4618087946181108246CGTGGTGCGGAGGGCGGTCGGCTTCATTGTTTAAGTCAGGGAGACCACAAACCCACCGGAAGGAATCAACTCCGGACACAAAGAGAGCAATTCTTCCTGAAACATTTGGGCTGGGTTTCTAGGAAGAAGCAAGTGAGAAGCAAGCATCTC
CTCACTTCCTCCTGTAGTGTACTGTTTTGACTGATGATGATGAGAAAATTAGTTGTAATGATAATTAGCTACTATTAATGAGTGCTTTTTGTTTTC
0
15224+4618087946181103246CGTGGTGCGGAGGGCGGTCGGCTTCATTGTTTAAGTCAGGGAGACCACAAACCCACCGGAAGGAATCAACTCCGGACACAAAGAGAGCAATTCTTCCTGAAACATTTGGGCTGGGTTTCTAGGAAGAAGCAAGTGAGAAGCAAGCATCTC
CTCACTTCCTCCTGTAGTGTACTGTTTTTGACTGATGATGATGAGAAAATTAGTTGTAATGATAATTAGCTACTATTAATGAGTGCTTTTTTTTTC
0
16223+4618087946181102322CGTGGTGCGGAGGGCGGTCGGCTTCATTGTTTAAGTCAGGGAGACCACAAACCCACCGGAAGGAATCAACTCCGGACACAAAGAGAGCAATTCTTCCTGAAACATTTGGGCTGGGTTTCTAGGAAGGAGCAAGTGAGAAGCAAGCATCTC
CTCACTTCCTCCTGTAGTGTACTGTTTTTGACTGATGATGATGAGAAAATTAGTTGTAATGATAATTAGCTACTATTAATGAGTGCTTTTTTGTTTTTTTCCCTGAGGTGGAGTTTTGCACTGTCGCCCAGGCTGGAGTGCAATGGCAAG
ATCACGGCTCACTGGAACCTCG
0
17223+4618087946181102243CGTGGTGCGGAGGGCGGTCGGCTTCATTGTTTAAGTCAGGGAGACCACAAACCCACCGGAAGGAATCAACTCCGGACACAAAGAGAGCAATTCTTCCTGAAACATTTGGGCTGGGTTTCTAGGAAGAAGCAAGTGAGAAGCAAGCATCTC
CTCACTTCCTCCTGTAGTGTACTGTTTTTGACTGATGATGATGAGAAAATTAGTTGTAATGATAATTAGCTACTATTAATGAGTGCTTTTTTG
0
18223+4618087946181102243CGTGGTGCGGAGGGCGGTCGGCTTCATTGTTTAAGTCAGGGAGACCACAAACCCACCGGAAGGAATCAACTCCGGACACAAAGAGAGCAATTCTTCCTGAAACATTTGGGCTGGGTTTCTAGGAAGAAGCAAGTGAGAAGCAAGCATCTC
CTCACTTCCTCCTGTAGTGTACTGTTTTTGACTGATGATGATGAGAAAATTAGTTGTAATGATAATTAGCTACTATTAATGAGTGCTCTTTTG
0
19223+4618087946181102320CGTGGTGCGGAGGGCGGTCGGCTTCATTGTTTAAGTCAGGGAGACCACAAACCCACCGGAAGGAATCAACTCCGGACACAAAGAGAGCAATTCTTCCTGAAACATTTGGGCCGGGTTTCTAGGAAGAAGCAAGTGAGAAGCAAGCGTCTC
CTCACTTCCTCCTGTAGTGTACTGTTTTGACTGATGATGATGAGAAAATTAGTTGTAATGATAATTAGCTACTATTAATGAGTGCTTTTTTGTTTTTTCCCTGAGGTGGAGTCTTGCACTGTCGCCCAGGCTGGAGTGCAATGGCAAGAT
CACGGCTCACTGGAACCTCG
0
20223+4618087946181102271CGTGGTGCGGAGGGCGGTCGGCTTCATCGTTTAAGTCAGGGAGACCACAAACCCACCGGAAGGAATCAACTCCGGACACAAAGAGAGCAATTCTTCCTGAAGCACTTGGGCTGGGTTTCTAGGAAGAAGCAAGTGAGAAGCAAGCATCTC
CTCGCTTCCTCCTGTAGTGTACTGTTTTTGACTGATGATGATGAGAAAATTAGTTGTAATGATAATTAGCTACTATTAATGAGTGCTTTTTTCTTTTCCTGAGGTGGTAGTCTTGCACTGT
0
21222+4618087946181101313GGTGGTGCGGAGGGCGGTCGGCTTCATCGTTTAAGTCAGGGAGACCACAGACCCACCGGAAGGAATCAACTCCGGACACAAAGAGAGCAATTCTTCCTGAAACATTTGGGCTGGGTTTCTAGGAAGAAGCAAATGAGAAGCAAGCATCTC
CTCACTTCCTCCTGTAGTGTACTGTTTTGACTGATGATGATGAGAAAATTAGTTGTAATGATAATTAGCTACTATTAATGAGTGCTTTTTCCTTCGAGGTGGAGTCTTGCACTGTCGCTCAGGCTGGAGTGCAATGGCAAGATCACGGCT
CACTGGAACCTCG
0
22222+4618087946181101325CGTGGTGCGGAGGGCGGTCGGCTTCATTGTTTAAGTCAGGGAGACCACAAACCCACCGGAAGGGAATCAACTCCGGACACAAAAGAGAGCAATTACTTCCTGAAACATTTGGGCTGGGTTTCTAGGAAGAAGCAAGTGAGAAGCAAGCAA
TCTCCTCACTTCCTCCTGTAGTGTACTGTTTTTGACTGATGATGATGAGAAAATTAGTTGTAATGATAATTAGCTACTATTAATGAGTGCTTTTTCTTTTTCCCTGAGGTGGAGTCTTGCACTGTCGCCCAGGCTGGAGTGCAATGGCCA
ACGATCACGGCTCACTGGAACCTCG
0
23222+4618087946181101242CGTGGTGCGGAGGGCGGTCGGCTTCATTGTTTAAGTCAGGGAGACCACAAACCCACCGGAAGGAATCAACTCCGGACACAAAGAGAGCAATTCTTCCTGAAACATTTGGGCTGGGTTTCTAGGAAGAAGCAAGTGAGAAGCAAGCATCTC
CTCACTTCCTCCTGTAGTGTACTGTTTTTGACTGATGATGATGAGAAAATTAGTTGTAATGATAATTAGCTACTATTAATGAGTGCTTTTTN
0
24221+4618087946181100318CGTGGTGCGGAGGGCGGTCGGCTTCATTGTTTAAGTCAGGGAGACCACAAACCCACCGGAAGGAGTCAACTCCGGACACAAAGAGAGCAATTCTTCCTGAAACATTTGGGCTGGGTTTCTAGGAAGAAGCAAGTGAGAAGCAAGCATCTC
CTCACTTCCTCCTGTAGTGTACTGTTTTTGACTGATGATGATGAGAAAATTAGTTGTAATGATAATTAGCTACTATTAATGAGTGCTTTTGTTTTTCCCTGAGGTGGAGTCTTGCACTGTCGCCCAGGCTGGAGTGCAATGGCAAGATCA
CGGCTCACTGGAACCTCG
0
25220+4618087946181099242CGTGGTGCGGAGGGCGGTCGGCTTCATTGTTTAAGTCAGGGAGACCACAAACCCACCGGAAGGAATCAACTCCGGACACAAAGAGAGAGCAATTCTTCCTGAAACATTTGGGCTGGGTTTCTAGGAAGAAGCAAGTGAGAAGCAAGCATC
TCCTCACTTCCTCCTGTAGTGTACTGTTTTTGACTGATGATGATGAGAAAATTAGTTGTAATGATAATTAGCTACTATTAATGAGTGCTTTC
0
26217+4618087946181096236GGTGGTGCGGAGGGCGGTCGGCTTCATTGTTTAAGTCAGGGAGACCACAAACCCACCGGAAGGAATCAACTCCGGACACAAAGAGAGCAATTCTTCCTGAAACATTTGGGCTGGGTTTCTAGGAAGAAGCAAGTGAGAAGCAAGCATCTC
CTCACTTCCTCCTGTAGTGTACTGTTTTTGACTGATGATGATGAGAAAATTAGTTGTAACGATAATTAGCTACTATTAATGAGTGC
0
27217+4618087946181096316GGTGGTGCGGAGGGCGGTCGGCTTCATCGTTTAAGTCAGGGAGACCACAGACCCACCGGAAGGAATCAACTCCGGACACAAAGAGAGCAATTCTTCCTGAAACATTTGGGGCTGGGTTTCTAGGAAGAAGCAAATGAGAAGCAAGCATCT
CCTCACTTCCTCCTGTAGTGTACTGTTTTTGACTGATGATGATTGAGAAAATTAGTTGTAATGATAATTAGCTACTATTAATGAGTGCTTTTTTCCCTGAGGTGGAGTCTTGCACTGTCGCTCAGGCTGGAGTGCAATGGCAAGATCACG
GCTCACTGGAACCTCG
0
28217+4618087946181096236CGTGGTGCGGAGGGCGGTCGGCTTCATTGTTTAAGTCAGGGAGACCACAAACCCACCGGAAGGAATCAACTCCGGACACAAAGAGAGCAATTCTTCCTGAAACATTTGGGCTGGGTTTCTAGGAAGAAGCAAGTGAGAAGCAAGCATCTC
CTCACTTCCTCCTGTAGTGTACTGTTTTTGACTGATGATGATGAGAAAATTAGTTGTAATGATAATTAGCTACTATTAATGAGTGC
0
29217+4618087946181096236CGTGGTGCGGAGGGCGGTCGGCTTCATTGTTTAAGTCAGGGAGACCACAAACCCACCGGAAGGAATCAACTCCGGACACAAAGAGAGCAATTCTTCCTGAAACATTTGGGCTGGGTTTCTAGGAAGAAGCAAGTGAGAAGCAAGCATCTC
CTCACTTCCTCCTGTAGTGTACTGTTTTTGACTGATGATGATGAGAAAATTAGTTGTAATGATAATTAGCTACTATTAATGAGTGC
0
30217+4618087946181096236CGTGGTGCGGAGGGCGGTCGGCTTCATTGTTTAAGTCAGGGAGACCACAAACCCACCGGAAGGAATCAACTCCGGACACAAAGAGAGCAATTCTTCCTGAAACATTTGGGCTGGGTTTCTAGGAAGAAGCAAGTGAGAAGCAAGCATCTC
CTCACTTCCTCCTGTAGTGTACTGTTTTTGACTGATGATGATGAGAAAATTAGTTGTAATGATAATTAGCTACTATTAATGAGTGC
0
31216+4618087946181095237CGTGGTGCGGAGGGCGGTCGGCTTCATTGTTTAAGTCAGGGAGACCACAAACCCACCGGAAGGAATCAACTCCGGACACAAGGAGAGCAATTCTTCCTGAAACATTTGGGCTGGGTTTCTAGGAAGAAGCAAGAGAGAAGCAAGCATCTC
CTCACTTCCTCCTGTAGTGTACTGTTTTTGTACTGATGATGATGAGAAAATTAAGTTGTAATGATAATTAGCTACTATTAATGAGTG
0
32216+4618087946181095235CGTGGTGCGGAGGGCGGTCGGCTTCATTGTTTAAGTCAGGGAGACCACAAACCCACCGGAAGGAATCAACTCCGGACACAAGGAGAGCAATTCTTCCTGAAACATTTGGGCTGGGTTTCTAGGAAGAAGCAAGAGAGAAGCAAGCATCTC
CTCACTTCCTCCTGTAGTGTACTGTTTTTGACTGATGATGATGAGAAAATTAGTTGTAATGATAATTAGCTACTATTAATGAGTG
0
33216+4618087946181095237CGTGGTGCGGAGGGCGGTCGGCTTCATTGTTTAAGTCAGGGAGACCACAAACCCACCGGAAGGAATCAACTCCGGACACAAAGAGAGCAATTCTTCCTGAAACATTTGGGCTGGGTTTCTAGGAAGAAGCAAGTGAGAAGCAAGCATCTC
CTCACTTCCTCCTGTAGTGTACTGTTTTTGACTGATGATGATGAGAAAATTAGTTGTAATGATAATTAGCTACTATTAATGAGTGTC
0
34216+4618087946181095237CGTGGTGCGGAGGGCGGTCGGCTTCATTGTTTAAGTCAGGGAGACCACAAACCCACCGGAAGGAATCAACTCCGGACACAAAGAGAGCAATTCTTCCTGAAACATTTGGGCTGGGTTTCTAGGAAGAAGCAAGTGAGAAGCAAGCATCTC
CTCACTTCCTCCTGTAGTGTACTGTTTTTGACTGATGATGATGAGAAAATTAGTTGTAATGATAATTAGCTACTATTAATGAGTGTC
0
35216+4618087946181095236CGTGGTGCGGAGGGCGGTCGGCTTCATTGTTTAAGTCAGGGAGACCACAAACCCACCGGAAGGAATCAACTCCGGACACAAAGAGAGCAATTCTTCCTGAAACATTTGGGCTGGGTTTCTAGGAAGAAGCAAGTGAGAAGCAAGCATCTC
CTCACTTCCTCCTGTAGTGTACTGTTTTGTACTGATGATGATGAGAAAATTAAGTTGTAATGATAATTAGCCACTATTAATGAGTG
0
36216+4618087946181095235CGTGGTGCGGAGGGCGGTCGGCTTCATTGTTTAAGTCAGGGAGACCACAAACCCACCGGAAGGAATCAACTCCGGACACAAAGAGAGCAATTCTTCCTGAAACATTTGGGCTGGGTTTCTAGGAAGAAGCAAGTGAGAAGCAAGCATCTC
CTCACTTCCTCCTGTAGTGTACNGTTTTTGACTGATGATGATGNGAAAATTAGTTGTAATGATAATTAGCTACTATTAATGAGTG
0
37174+4618087946181053194CGTGGTGCGGAGGGCGGTCGGCTTCATTGTTTTAAGTCAGGGAGACCACAAACCCACCGGAAGGAATCAACTCCGGACACAAAGAGAGCAATTCTTCCTGAAACATTTGGGCTGGGTTTCTAGGAAGGAGCAAGTGAGAAGCAAGCATCT
CCTCACTTCCTCCTGTAGTGTACTGTTTTTGACTGATGATGATG
0
3880+4618087946180959100CGTGGTGCGGAGGGCGGTCGGCTTCATTGTTTAAGTCAGGGAGACCACAAACCCACCGGAAGGAATCAACTCCGGACACAAAGAAGAGCAATTCTTCCTG0