Postparser v2.3 // project AluCG

You choose CG_Alu_merge / chr12

« List of chromosomes   « View of chromosome

#LengthStrandStartFinishInitial sequence lengthInitial sequence CpGisland
1542-122608331122607789561CGAGGTTCCAGTGAGCCGTGATGGCACCAATGCACTCCAGCCTAAGTGAAAGAGCAAGACCGTCTCAGAAAACAAACAAACAAAAATAACCAACCAAAAAAGGGAGTCTGAAGGCAGGGGGGTACAGCAGACAAAGCTGGAGGGCAGAGG
GTGTCATACCAACAGCTTTAATCACACACAATGAGGGGAGCGGCAAGACGCAGGGAAATTTAGCCTTACAGGCTAGAAACCTCAAAGTTTAGTTTGAGGGTCCCCTTTTCTTCCTCTCCATGAGCTGAAATGTTTCCCTTTTCTTTGGGT
GTTTACGTCAAACACAGTCAGACTTCAGCAGCAACACAGAGACCAGAACTCCCAACTGGGGATCACCGTTCCACCCCGAGTTTCGGTAATATCTCTATGACCAACAGGTGGCGCTCAAGAAACACAAAGAAGGGCGTCCAACTCAAAATC
CAAACAAACCAGCCACGGCGGGCCGGAAAGGGTCGACGGCCTGCACCCCAGCCCGCCCCAACGGCAATTCAAGTCAAGATCTGAGGAGGCAACGACCGCCTCCGCACCACG
0