Postparser v2.3 // project AluCG

You choose CG_Alu_merge / chr12

« List of chromosomes   « View of chromosome

#LengthStrandStartFinishInitial sequence lengthInitial sequence CpGisland
1343-5801600358015660386CGTGGTGCGGAGGGCGGTCGGAACGTTTATTTAGTTGGGGAGGAGAGAGAAATAGTCGGTGGAGGGTGGAGAGGGAGGATGCACTGTGAATTACAGGGAAGGACCCTGGTGAGGACAGATGTCAGAGAAGGTGCTGTGACCAGCAAGACC
TCAAGGGAGCGCTGTAGGATGGCAGAGGAAACTCCAAGAGGTCTAGGGGGTGCTCCGTGAGAGACGTGGGACAGTGTCGAGGGGGGCGTGTGGAAGGTCAAAGCGTCCTTCTGCAGGAGGCCAAGGAAAGTGTGAGCCGGCCCTCTGTTC
CGTGGCCTCTCTGCACTCCACCAGGGGGCGGGCAGCGGCCAGTTCCCACCAGGACCGCAGGGTCTGCGACCGCCCTCCGCACCACG
58014708 - 58015697
2343-5801600358015660379CGTGGTGCGGAGGGCGGTCGGAACGTTTATTTAGTTGGGGAGAGAGAGAAATGTCGGTGGAGGGTGGAGAGGGAGATGCACTGTGGATTACAGGGAAGGACCCTGGTGAGGACAGATGTCAGAGAAGGTGCTGTGACCAGCAAGACCTCA
AGGGAGCGCTGTAGGATGGCAGAGGAAACTCCAAGAGGTCTAGGGGGTGCTCCGTGAGAGACGTGGGACAGTGTCGAGGGGGCTGTGGAAGGTCAAAGCGTCCTTCTGCAGGAGGCCAAGGAAAGTGTGAGCCGGCCCTCTGTTCCGTGG
CCTCTCTGCACTCCACCAGGGGGCGGCAGCGGCCAGTTCCCACAGGACCGCAGGGTCTGCGACCGCCCTCCGCACCACG
58014708 - 58015697
3343-5801600358015660379CGTGGTGCGGAGGGCGGTCGGAACGTTTATTTAGTTGGGGAGAGAGAGAAATGTCGGTGGAGGGTGGAGAGGGAGATGCACTGTGAATTACAGGGAAGGACCCTGGTGAGGACAGATGTCAGAGAAGGTGCTGTGACCAGCAAGACCTCA
AGGGAGCGCTGTAGGATGGCAGAGGAAACTCCAAGAGGTCTAGGGGGTGCTCCGTGAGAGACGTGGGACAGTGTCGAGGGGGGCTGTGGAAGGTCAAAGCGTCCTTCTGCAGGAGGCCAAGGAAAGTGTGAGCCGGCCCTCTGTTCCGTG
GCCTCTCTGCACTCCACCAGGGGGCGGCAGCGGCCAGTTCCCACAGGACCGCAGGGTCTGCGACCGCCTCCGCACCACG
58014708 - 58015697
4343-5801600358015660379CGTGGTGCGGAGGGCGGTCGGAACGTTTATTTAGTTGGGGAGAGAGAGAAATGTCGGTGGAGGGTGGAGAGGGAGATGCACTGTGAATTACAGGGAAGGACCCTGGTGAGGACAGATGTCAGAGAAGGTGCTGTGACCAGCAAGACCTCA
AGGGAGCGCTGTAGGATGGCAGAGGAAACTCCAAGAGGTCTAGGGGGTGCTCCGTGAGAGACGTGGGACAGTGTCGAGGGGGCTGTGGAAGGTCAAAGCGTCCTTCTGCAGGAGGCCAAGGAAAGTGTGAGCCGGCCCTCTGTTCCGTGG
CCTCTCTGCACTCCACCAGGGGGCGGCAGCGGCCAGTTCCCACAGGACCGCAGGGTCTGCGACCGCCCTCCGCACCACG
58014708 - 58015697
5343-5801600358015660369CGTGGTGCGGAGGGCGGTCGGAACGTTTATTTAGTTGGGGAGAGAGAGAAATGTCGGTGGAGGGTGGAGAGGGAGATGCACTGTGAATTACAGGGAAGGACCCTGGTGAGGACAGATGTCAGAGAAGGTGCTGTGACCAGCAAGACCTCA
AGGGAGCGCTGTAGGATGGCAGAGGAAACTCCAAGAGGTCTAGGGGGTGCTCCGTGAGAGACGTGGGACAGTGTCGAGGGGGCTGTGGAAGGTCAAAGCGTCCTTCTGCAGGAGGCCAAGGAAAGTGTGAGCCGGCCCTCTGTTCCGTGG
CCTCTCTGCACTCCACCAGGGGGCGGCAGCGGCCAGTTCCCACAGGACCGCAGGGTCTGCGACCGCCCT
58014708 - 58015697
6343-5801600358015660365CGTGGTGCGGAGGGCGGTCGGAACGTTTATTTAGTTGGGGAGAGAGAGAAATGTCGGTGGAGGGTGGAGAGGGAGATGCACTGTGAATTACAGGGAAGGACCCTGGTGAGGACAGATGTCAGAGAAGGTGCTGTGACCAGCAAGACCTCA
AGGGAGCGCTGTAGGATGGCAGAGGAAACTCCAAGAGGTCTAGGGGGTGCTCCGTGAGAGACGTGGGACAGTGTCGAGGGGGCTGTGGAAGGTCAAAGCGTCCTTCTGCAGGAGGCCAAGGAAAGTGTGAGCCGGCCCTCTGTTCCGTGG
CCTCTCTGCACTCCACCAGGGGGCGGCAGCGGCCAGTTCCCACAGGACCGCAGGGTCTGCGACCG
58014708 - 58015697
7343-5801600358015660369CGTGGTGCGGAGGGCGGTCGGAACGTTTATTTAGTTGGGGAGAGAGAGAAATGTCGGTGGAGGGTGGAGAGGGAGATGCACTGTGAATTACAGGGAAGGACCCTGGTGAGGACAGATGTCAGAGAAGGTGCTGTGACCAGCAAGACCTCA
AGGGAGCGCTGTAGGATGGCAGAGGAAAACTCCAAGAGGTCTAGGGGGTGCTCCGTGAGAGACGTGGGACAGTGTCGAGGGGGCTGTGGAAGGTCAAAGCGTCCTTCTGCAGGAGGCCAAGGAAAGTGTGAGCCGGCCCTCTGTTCCGTG
GCCTCTCTGCACTCCACCAGGGGGCGCAGCGGCCAGTTCCCCACAGGACCNCAGGGTCTGCGACCGCCC
58014708 - 58015697
8297-5801600358015706320CGTGGTGCGGAGGGCGGTCGGAACGTTTATTTTAGTTGGGGAGGAGAGAGAAATGTCGGTGGAGGGTGGAGAGGGAGATGCACTGTGAATTACAGGGAAGGACCCTGGTGAGGACAGATGTCAGAGAAGGTGCTGTGACCAGCAAGACCT
CAAGGGAGCGCTGTAGGATGGCAGAGGAAACTCCAAGAGGTCTAGGGGGTGCTCCGTGAGAGACGTGGGACAGTGTCGAGGGGGGCGTGTGGAAGGTCAAAGCGTCCTTCTGCAGGAGGCCAAGGAAAGTGTGAGCCGGCCCTCCTGTTC
CGTGGCCTCTCTGCACTCCA
58014708 - 58015697
9270-5801600358015733291CGTGGTGCGGAGGGCGGTCGGAACGTTTATTTAGTTGGGGAGAGAGAGAAATGTCGGTGGAGGGTGGAGAGGGAGATGCACTGTGAATTACAGGGAAGGACCCTGGTGAGGACAGATGTCAGAGAAGGTGCTGTGACCAGCAAGACCTCA
AGGGAGCGCTGTAGGATGGCAGAGGAAACTCCAAGAGGTCTAGGGGGTGCTCCGTGAGAGACGTGGGACAGTGTCGAGGGGGGCGTGTGGAAGGTCAAAGCGTCCTTCTGCAGGAGGCCAAGGAAAGTAGTGAGCCGGCCC
58014708 - 58015697