Postparser v2.3 // project AluCG

You choose CG_Alu_merge / chr10

« List of chromosomes   « View of chromosome

#LengthStrandStartFinishInitial sequence lengthInitial sequence CpGisland
1333-101989708101989375361CGAGGTTCCAGTGAGCCGTGATCGTGCGATTGCACTCCAGCCTGGGGCAACGGAGCGAGACCCCCATCTTAATTAAAAAGAAAAATAACAGGAGAGACTGGGCTGCTTTGAAAAGTGGATTTGACGGGAATGTGGGGTTTGGAGAGATCT
TATGTTTTCCAAGACTAGAAAACAATTGTGGTTCCGTTCAGCCCTCCCGGAAAATACGTAGGGGACTTAAAGAGCGGACCGAGTACCTGTTTGTTTCCCCATCCCTTAGCCGGCAGGGATCTGGCAGCGCCCTGGGAGAACTTAGGGAAG
GGCCTTCTCGCAGCGGTTACCGGAAGTGACGCATTCATTCTCGACCGCCCTCCGCACCACG
101989127 - 101989533
2333-101989708101989375358CGAGGTTCCAGTGAGCCGTGATCGTGCCATTGCACTCCAGCCTGGGGCAACGGAGCGAGACCCCCATCTTAATTAAAAAGAAAAATACAGGAGAGACTGGGCTGCTTTGAAAAGTGGATTTGACGGGGAATGTGGGGTTTGGAGAGATCT
TATGTTTTCCAAGACTAGAAAAACATTGTGGTTCCGTTCAGCCCTCCCGGAAAATACGTAGGGGACTTAAAGAGCGGACCGAGTACCTGTTTGTTTCCCCATCCCTTAGCCGGCAGGGATCTGGCAGCGCCCTGGGAGAACTTAGGGAAG
GGCCTTCTCGCAGCGGTTACCGGAAGTGACGCATTCATTCTCGACCGCCCTCCGCACC
101989127 - 101989533
3333-101989708101989375360CGAGGTTCCAGTGAGCCGTGATCGTGCCATTGCACTCCAGCCTGGGGCAACGGAGCGAGACCCCCATCTTAATTAAAAAGAAAAATACAGGAGAGACTGGGCTGCTTTGAAAAGTGGATTTGACGGGAATGTGGGGTTTGGAGAGATCTT
ATGTTTTCCAAGACTAGAAAAACATTGTGGTTCCGCTCAGCCCTCCCGGAAAATACGTAGGAGACTTAAAGAGCGGACCGAGTACCTGTTTGTTTCCCCATCCCTTAGCCGGCAGGGATCTGGCAGCGCCCTGGGAGAACTTAGGGAAGG
GCCTTCTCGCAGCGGTTACCGGAAGTGACGCATTCATTCTCGACCGCCCTCCGCACCACG
101989127 - 101989533
4333-101989708101989375361CGAGGTTCCAGTGAGCCGTGATCGTGCCATTGCACTCCAGCCTGGGGCAACGGAGCGAGACCCCCATCTTAATTAAAAAGAAAAAATACAGGAGAGACTGGGCTGCTTTGAAAAGTGGATTTGACGGGAATGTGGGGTTTGGAGAGATCT
TATGTTTTCCAAGACTAGAAAAACATTGTGGTTCCGTTCAGCCCTCCCGGAAAATACGTAGGGGACTTAAAGAGCGGACCGAGTACCTGTTTGTTTCCCCATCCCTTAGCCGGCAGGGATCTGGCAGCGCCCTGGGAGAACTTAGGGAAG
GGCCTTCTCGCAGCGGTTACCGGAAGTGACGCATTCATTCTCGACCGCCCTCCGCACCACG
101989127 - 101989533
5333-101989708101989375361CGAGGTTCCAGTGAGCCGTGATCGTGCCATTGCACTCCAGCCTGGGGCAACGGAGCGAGACCCCCATCTTAATTAAAAAGAAAAAATACAGGAGAGACTGGGCTGCTTTGAAAAGTGGATTTGACGGGAATGTGGGGTTTGGAGAGATCT
TATGCTTTCCAAGACTAGAAAAACATTGTGGTTCCGTTCAGCCCTCCCGGAAAATACGTAGGGGACTTAAAGAGCGGACCGAGTACCTGTTTGTTTCCCCATCCCTTAGCCGGCAGGGCTCTGGCAGCGCCCTGGGAGAACTTAGGGAAG
GGCCTTCTCGCAGCGGTTACCGGAAGTGACGCATTCATTCTCGACCGCCCTCCGCACCACG
101989127 - 101989533
6333-101989708101989375362CGAGGTTCCAGTGAGCCGTGATCGTGCCATTGCACTCCAGCCTGGGGCAACGGAGCGAGACCCCCATCTTAATTAAAAAGAAAAAATAACAGGAGAGACTGGGCTGCTTTGAAAAGTGGATTTGACGGGAATGTGGGGTTTGGAGAGATC
TTATGTTTTCCAAGACTAGAAAAACATTGTGGTTCCGTTCAGCCCTCCCGGAAAATACGTAGGGGACTTAAAGAGCGGACCGAGTACCTGTTTGTTTCCCCATCCCTTAGCCGGCAGGGCTCTGGCAGCGCCCTGGGAGAACTTAGGGAA
GGGCCTTCTCGCAGCGGTTACCGGAAGTGACGCATTCATTCTCGACCGCCCTCCGCACCACG
101989127 - 101989533
7333-101989708101989375363CGAGGTTCCAGTGAGCCGTGATCGTGCCATTGCACTCCAGCCTGGGGCAACGGAGCGAGACCCCCATCTTAATTAAAAAAGAAAAAAATACAGGAGAGACTGGGCTGCTTTGAAAAGTGGATTTGACGGGAATGTGGGGTTTGGAGAGAT
CTTATGTTTTCCAAGACTAGAAAAACATTGTGGTTCCGTTCAGCCCTCCCGGAAAATACGTAGGGGACTTAAAGAGCGGACCGAGTACCTGTTTGTTTCCCCATCCCTTAGCCGGCAGGGATCTGGCAGCGCCCTGGGAGAACTTAGGGA
AGGGCCTTCTCGCAGCGGTTACCGGAAGTGACGCATTCATTCTCGACCGCCCTCCGCACCACG
101989127 - 101989533
8333-101989708101989375363CGAGGTTCCAGTGAGCCGTGATCGTGCCATTGCACTCCAGCCTGGGGCAACGGAGCGAGACCCCCATCTTAATTAAAAAAGAAAAAAATACAGGAGAGACTGGGCTGCTTTGAAAAGTGGATTTGACGGGAATGTGGGGTTTGGAGAGAT
CTTATGTTTTCCAAGACTAGAAAAACATTGTGGTTCCGTTCAGCCCTCCCGGAAAATACGTAGGGGACTTAAAGAGCGGACCGAGTACCTGTTTGTTTCCCCATCCCCTAGCCGGCAGGGATCTGGCAGCGCCCTGGGAGAATTTAGGGA
AGGGCCTCCTCGCAGCGGTTACCGGAAGTGACGCATTCATTCTCGACCGCCCTCCGCACCACG
101989127 - 101989533
9333-101989708101989375364CGAGGTTCCAGTGAGCCGTGATCGTGCCATTGCACTCCAGCCTGGGGCAACGGAGCGAGACCCCCATCTTAATTAAAAAAGAAAAAAATACAGGAGAGACTGGGCTGCTTTGAAAAAGTGGATTTGACGGGAATGTGGGGTTTGGAGAGA
TCTTATGTTTTCCAAGACTAGAAAAACATTGTGGTTCCGTTCAGCCCTCCCGGAAAATACGTAGGGGACTTAAAGAGCGGACCGAGTACCTGTTTGTTTCCCCATCCCTTAGCCGGCAGGGCTCTGGCAGCGCCCTGGGAGAACTTAGGG
AAGGGCCTTCTCGCAGCGGTTACCGGAAGTGACGCATTCATTCTCGACCGCCCTCCGCACCACG
101989127 - 101989533
10333-101989708101989375359CGAGGTTCCAGTGAGCCGTGATCGTGCCATTGCACTCCAGCCTGGGCAACGGAGCGAGACCCCCATCTTAATTAAAAAGAAAAATACAGGAGAGACTGGGCTGCTTTGAAAAGTGGATTTGACGGGAATGTGGGGTTTGGAGAGATCTTA
TGTTTTCCAAGACTAGAAAAACATTGTGGTTCCGTTCAGCCCTCCCGGAAAATACGTAGGGGACTTAAAGAGCGGACCGAGTACCTGTTTGTTTCCCCATCCCTTAGCCGGCAGGGCTCTGGCAGCGCCCTGGGAGAACTTAGGGAAGGG
CCTTCTCGCAGCGGTTACCGGAAGTGACGCATTCATTCTCGACCGCCCTCCGCACCACG
101989127 - 101989533
11333-101989708101989375359CGAGGTTCCAGTGAGCCGTGATCGTGCCATTGCACTCCAGCCTGGGCAACGGAGCGAGACCCCCATCTTAATTAAAAAGAAAAATACAGGAGAGACTGGGCTGCTTTGAAAAGTGGATTTGACGGGAATGTGGGGTTTGGAGAGATCTTA
TGTTTTCCAAGACTAGAAAAACATTGTGGTTCCGTTCAGCCCTCCCGGAAAATACGTAGGGGACTTAAAGAGCGGACCGAGTACCTGTTTGTTTCCCCATCCCCTAGCCGGCAGGGATCTGGCAGCGCCCTGGGAGAATTTAGGGAAGGG
CCTCCTCGCAGCGGTTACCGGAAGTGACGCATTCATTCTCGACCGCCCTCCGCACCACG
101989127 - 101989533
12333-101989708101989375359CGAGGTTCCAGTGAGCCGTGATCGTGCCATTGCACTCCAGCCTGGGCAACGGAGCGAGACCCCCATCTTAATTAAAAAGAAAAATAACAGGAGAGACTGGGCTGCTTTGAAAAGTGGATTTGACGGGAATGTGGGGTTTGGAGAGATCTT
ATGTTTTCCAAGACTAGAAAACATTGTGGTTCCGTTCAGCCCTCCCGGAAAATACGTAGGGGACTTAAAGAGCGGACCGAGTACCTGTTTGTTTCCCCATCCCTTAGCCGGCAGGGCTCTGGCAGCGCCCTGGGAGAACTTAGGGAAGGG
CCTTCTCGCAGCGGTTACCGGAAGTGACGCATTCATTCTCGACCGCCCTCCGCACCACG
101989127 - 101989533
13333-101989708101989375359CGAGGTTCCAGTGAGCCGTGATCGTGCCATTGCACTCCAGCCTGGGCAACGGAGCGAGACCCCCATCTTAATTAAAAAGAAAAATAACAGGAGAGACTGGGCTGCTTTGAAAAGTGGATTTGACGGGAATGTGGGGTTTGGAGAGATCTT
ATGTTTTCCAAGACTAGAAAACATTGTGGTTCCGTTCAGCCCTCCCGGAAAATACGTAGGGGACTTAAAGAGCGGACCGAGTACCTGTTTGTTTCCCCATCCCTTAGCCGGCAGGGATCTGGCAGCGCCCTGGGAGAACTTAGGGAAGGG
CCTTCTCGCAGCGGTTACCGGAAGTGACGCATTCATTCTCGACCGCCCTCCGCACCACG
101989127 - 101989533
14333-101989708101989375360CGAGGTTCCAGTGAGCCGTGATCGTGCCATTGCACTCCAGCCTGGGCAACGGAGCGAGACCCCCATCTTAATTAAAAAGAAAAATAACAGGAGAGACTGGGCTGCTTTGAAAAGTGGATTTGACGGGAATGTGGGGTTTGGAGAGACCTT
ATGTTTTCCAAGACTAGAAAAACATTGTGGTTCCGTTCAGCCCTCCCGGAAAATACGTAGGGGACTTAAAGAGCGGACCGAGTACCTGTTTGTTTCCCCATCCCTTAGCCGGCAGGGATCTGGCAGCGCCCTGGGAGAACTTAGGGAAGG
GCCTTCTCGCAGCGGTTACCGGAAGCGACGCATTCATTCTCGACCGCCCTCCGCACCACG
101989127 - 101989533
15333-101989708101989375360CGAGGTTCCAGTGAGCCGTGATCGTGCCATTGCACTCCAGCCTGGGCAACGGAGCGAGACCCCCATCTTAATTAAAAAGAAAAAATACAGGAGAGACTGGGCTGCTTTGAAAAGTGGATTTGACGGGAATGTGGGGTTTGGAGAGATCTT
ATGTTTTCCAAGACTAGAAAAACATTGTGGTTCCGTTCTGCCCTCCCGGAAAATACGTAGGGGACTTAAAGAGCGGACCGAGTACCTGTTTGTTTCCCCATCTCTTAGCCGGCAGGGATCTGGCAGCGCCCTGGGAGAACTTAGGGAAGG
GCCTTCTCGCAGCGGTTACCGGAAGTGACGCATTCATTCTCGACCGCCCTCCGCACCACG
101989127 - 101989533
16333-101989708101989375360CGAGGTTCCAGTGAGCCGTGATCGTGCCATTGCACTCCAGCCTGGGCAACGGAGCGAGACCCCCATCTTAATTAAAAAGAAAAAATACAGGAGAGACTGGGCTGCTTTGAAAAGTGGATTTGACGGGAATGTGGGGTTTGGAGAGATCTT
ATGTTTTCCAAGACTAGAAAAACATTGTGGTTCCGTTCAGCCCTCCCGGAAAATACGTAGGGGACTTAAAGAGCGGACCGAGTACCTGTTTGTTTCCCCATCCCCTAGCCGGCAGGGATCTGGCAGCGCCCTGGGAGAATTTAGGGAAGG
GCCTCCTCGCAGCGGTTACCGGAAGTGACGCATTCATTCTCGACCGCCCTCCGCACCACG
101989127 - 101989533
17333-101989708101989375360CGAGGTTCCAGTGAGCCGTGATCGTGCCATTGCACTCCAGCCTGGGCAACGGAGCGAGACCCCCATCTTAATTAAAAAGAAAAAATACAGGAGAGACTGGGCTGCTTTGAAAAGTGGATTTGACGGGAATGTGGGGTTTGGAAAGATCTT
ATGTTTTCCAAGACTAGAAAAACATTGTGGTTCCGTTCAGCCCTCCCGGAAAATACGTAGGGGACTTAAAGAGCGGACCGAGTACCTGTTTGTTTCCCCATCCCTTAGCCGGCAGGGCTCTGGCAGCGCCCTGGGAGAACTTAGGGAAGG
GCCTTCTCGCAGCGGTTACCGGAAGTGACGCATTCATTCTCGACCGCCCTCCGCACCACG
101989127 - 101989533
18333-101989708101989375360CGAGGTTCCAGTGAGCCGTGATCGTGCCATTGCACTCCAGCCTGGGCAACGGAGCGAGACCCCCATCTTAATTAAAAAGAAAAAATACAGGAGAGACCGGGCTGCTTTGAAAAGTGGATTTGACGGGAATGTGGGGTTTGGAGAGATCTT
ATGTTTTCCAAGACTAGAAAAACATTGTGGTTCCGTTCAGCCCTCCCGGAAAATACGTAGGGGACTTAAAGAGCGGACCGAGTACCTGTTTGTTTCCCCATCCCTTAGCCGGCAGGGCTCTGGCAGCGCCCTGGGAGAACTTAGGGAAGG
GCCATCTCGCAGCGGTTACCGGAAGTGACGCATTCATTCTCGACCGCCCTCCGCACCACG
101989127 - 101989533
19333-101989708101989375361CGAGGTTCCAGTGAGCCGTGATCGTGCCATTGCACTCCAGCCTGGGCAACGGAGCGAGACCCCCATCTTAATTAAAAAGAAAAAAATACAGGAGAGACTGGGCTGCTTTGAAAAGTGGATTTGACGGGAATGTGGGGTTTGGAGAGATCT
TATGTTTTCCAAGACTAGAAAAACATTGTGGTTCCGTTCAGCCCTCCCGGAAAATACGTAGGGGACTTAAAGAGCGGACCGAGTACCTGTTTGTTTCCCCATCCCTTAGCCGGCAGGGATCTGGCAGCGCCCTGGGAGAACTTAGGGAAG
GGCCTTCTCGCAGCGGTTACCGGAAGTGACGCATTCATTCTCGACCGCCCTCCGCACCACG
101989127 - 101989533
20333-101989708101989375361CGAGGTTCCAGTGAGCCGTGATCGTGCCATTGCACTCCAGCCTGGGCAACGGAGCGAGACCCCCATCTTAATTAAAAAGAAAAAAATACAGGAGAGACTGGGCTGCTTTGAAAAGTGGATTTGACGGGAATGTGGGGTTTGGAGAGATCT
TATGTTTTCCAAGACTAGAAAAACATTGTGGTTCCGTTCAGCCCTCCCGGAAAATACGTAGGGGACTTAAAGAGCGGACCGAGTACCTGTTTGTTTCCCCATCCCCTAGCCGGCAGGGATCTGGCAGCGCCCTGGGAGAATTTAGGGAAG
GGCCTCCTCGCAGCGGTTACCGGAAGTGACGCATTCATTCTCGACCGCCCTCCGCACCACG
101989127 - 101989533
21333-101989708101989375361CGAGGTTCCAGTGAGCCGTGATCGTGCCATTGCACTCCAGCCTGGGCAACGGAGCGAGACCCCCATCTTAATTAAAAAGAAAAAAATACAGGAGAGACTAGGCTGCTTTGAAAAGTGGATTTGACGGGAATGTGGGGTTTGGAGAGATCT
TATGTTTTCCAAGACTAGAAAAACATTGTGGTTCCGTTCAGCCCTCCCGGAAAATACGTAGGGGACTTAAAGAGCGGACCGAGTACCTGTTTGTTTCCCCATCCCTTAGCCGGCAGGGATCTGGCAGCGCCCTGGGAGAACTTAGGGAAG
GGCCTTCTCGCAGCGGTTACCGGAAGTGACGCATTCATTCTCGACCGCCCTCCGCACCACG
101989127 - 101989533
22333-101989708101989375363CGAGGTTCCAGTGAGCCGTGATCGTGCCATTGCACTCCAGCCTGGGCAACGGAGCGAGACCCCCATCTTAATTAAAAAAGAAAAAAATACAGGAGAGACTGGGCTGCTTTGAAAAAGTGGATTTGACGGGAATGTGGGGTTTGGAGAGAT
CTTATGTTTTCCAAGACTAGAAAAACATTGTGGTTCCGTTCAGCCCTCCCGGAAAATACGTAGGGGACTTAAAGAGCGGACCGAGTACCTGTTTGTTTCCCCATCCCCTAGCCGGCAGGGATCTGGCAGCGCCCTGGGAGAATTTAGGGA
AGGGCCTCCTCGCAGCGGTTACCGGAAGTGACGCATTCATTCTCGACCGCCCTCCGCACCACG
101989127 - 101989533
23333-101989708101989375358CGAGGTTCCAGTGAGCCGTGATCGTGCCATTGCACTCCAGCCTGGGCAACGGAGCGAGACCCCATCTTAATTAAAAAGAAAAATACAGGAGAGACTGGGCTGCTTTGAAAAGTGGATTTGACGGGAATGTGGGGTTTGGAGAGATCTTAT
GTTTTCCAAGACTAGAAAAACATTGTGGTTCCGTTCTGCCCTCCCGGAAAATACGTAGGGGACTTAAAGAGCGGACCGAGTACCTGTTTGTTTCCCCATCTCTTAGCCGGCAGGGATCTGGCAGCGCCCTGGGAGAACTTAGGGAAGGGC
CTTCTCGCAGCGGTTACCGGAAGTGACGCATTCATTCTCGACCGCCCTCCGCACCACG
101989127 - 101989533
24333-101989708101989375359CGAGGTTCCAGTGAGCCGTGATCGTGCCATTGCACTCCAGCCTGGGCAACGGAGCGAGACCCCATCTTAATTAAAAAGAAAAAATGCAGGAGAGACTGGGCTGCTTTGAAAAGTGGATTTGACGGGAATGTGGGGTTTGGAGAGATCTTA
TGTTTTCCAAGACTAGAAAAACATTGTGGTTCCGTTCAGCCCTCCCGGAAAATACGTAGGGGACTTAAAGAGCGGACCGAGTACCTGTTTGTTTCCCCATCCCTTAGCCGGCAGGGCTCTGGCAGCGCCCTGGGAGAACTTAGGGAAGGG
CCTTCTCGCAGCGGTTACCGGAAGTGACGCATTCATTCTCGACCGCCCTCCGCACCACG
101989127 - 101989533
25333-101989708101989375359CGAGGTTCCAGTGAGCCGTGATCGTGCCATTGCACTCCAGCCTGGGCAACGGAGCGAGACCCCATCTTAATTAAAAAGAAAAAATACAGGAGAGACTGGGCTGCTTTGAAAAGTGGATTTGACGGGAATGTGGGGTTTGGAGAGATCTTA
TGTTTTCCAAGACTAGAAAAACATTGTGGTTCCGTTCAGCCCTCCCGGAAAATACGTAGGGGACTTAAAGAGCGGACCGAGTACCTGTTTGTTTCCCCATCCCTTAGCCGGCAGGGATCTGGCAGCGCCCTGGGAGAACTTAGGGAAGGG
CCTTCTCGCAGCGGTTACCGGAAGTGACGCATTCATTCTCGACCGCCCTCCGCACCACG
101989127 - 101989533
26333-101989708101989375360CGAGGTTCCAGTGAGCCGTGATCGTGCCATTGCACTCCAGCCTGGGCAACGGAGCGAGACCCCATCTTAATTAAAAAGAAAAAAATACAGGAGAGACTGGGCTGCTTTGAAAAGTGGATTTGACGGGAATGTGGGGTTTGGAGAGATCTT
ATGTTTTCCAAGACTAGAAAAACATTGTGGTTCCGTTCAGCCCTCCCGGAAAATACGTAGGGGACTTAAAGAGCGGACCGAGTACCTGTTTGTTTCCCCATCCCTTAGCCGGCAGGGCTCTGGCAGCGCCCTGGGAGAACTTAGGGAAGG
GCCTTCTCGCAGCGGTTACCGGAAGTGACGCATTCATTCTCGACCGCCCTCCGCACCACG
101989127 - 101989533
27333-101989708101989375361CGAGGTTCCAGTGAGCCGTGATCGTGCCATTGCACTCCAGCCTGGGCAACGGAGCGAGAACCCCATCTTAATTAAAAAGAAAAAAATACAGGAGAGACTGGGCTGCTTTGAAAAGTGGATTTGACGGGAATGTGGGGTTTGGAGAGATCT
TATGTTTTCCAAGACTAGAAAAACATTGTGGTTCCGTTCAGCCCTCCCGGAAAATACGTAGGGGACTTAAAGAGCGGACCGAGTACCTGTTTGTTTCCCCATCCCTTAGCCGGCAGGGATCTGGCAGCGCCCTGGGAGAACTTAGGGAAG
GGCCTTCTCGCAGCGGTTACCGGAAGTGACGCATTCATTCTCGACCGCCCTCCGCACCACG
101989127 - 101989533
28333-101989708101989375363CGAGGTTCCAGTGAGCCGTGATCGTGCCATTGCACTCCAGCCTGGGCAACGGAGCGAGAACCCCATCTTAATTAAAAAGAAAAAAATACAGGAGAGACTGGGCTGCTTTGAAAAAGTGGATTTGACGGGAATGTGGGGGTTTGGAGAGAT
CTTATGTTTTCCAAGACTAGAAAAACATTGTGGTTCCGTTCAGCCCTCCCGGAAAATACGTAGGGGACTTAAAGAGCGGACCGAGTACCTGTTTGTTTCCCCATCCCTTAGCCGGCAGGGATCTGGCAGCGCCCTGGGANAACTTAGGGA
AGGGCCTTCTCGCAGCGGTTACCGGAAGTGACGCATTCATTCTCGACCGCCCTCCGCACCACG
101989127 - 101989533
29333+101989375101989708359CGTGGTGCGGAGGGCGGTCGAGAGTGAATGCGTCACTTCCGGTAACCGCTGCGAGAAGGCCCTTCCCTAAGTTCTCCCAGGGCGCTGCCAGATCCCTGCCGGCTAAGGGATGGGGAAACAAACAGGTACTCGGTCCGCTCTTTAAGTCCC
CTACGTATTTTCCGGGAGGGCTGAACGGAACCACAATGTTTTTCTAGTCTTGGAAAACATAAGATCTCTCCAAACCCCACATTCCCGTCAAATCCACTTTTCAAAGCAGCCCAGTCTCTCCTGTATTTTTTTCTTTTAATTAAGATGGGG
TCTCGCTCCGTTGCCCAGGCTGGAGTGCAATGGCACGATCACGGCTCACTGGAACCTCG
101989127 - 101989533
30333+101989375101989708360CGTGGTGCGGAGGGCGGTCGAGAATGAATGCGTCACTTCCGGTAACCGCTGCGAGAAGGCCCTTCCCTAAGTTCTCCCAGGGCGCTGCCAGATCCCTGCCGGCTAAGGGGATGGGGAAACAAACAGGTACTCGGTCCGCTCTTTAAGTCC
CCTACGTATTTTCCGGGAGGGCTGAACGGAACCACAATGTTTTTCTAGTCTTGGAAAACATAAGATCTCTCCAAACCCCACATTCCCGTCAAATCCACTTTTCAAAGCAGCCCAGTCTCTCCTGTATTTTTTTCTTTTAATTAAGATCGG
GTCTCGCTCCGTTGCCCAGGCTGGAGTGCAATGGCACGATCACGGCTCACTGGAACCTCG
101989127 - 101989533
31333+101989375101989708359CGTGGTGCGGAGGGCGGTCGAGAATGAATGCGTCACTTCCGGTAACCGCTGCGAGAAGGCCCTTCCCTAAGTTCTCCCAGGGCGCTGCCAGATCCCTGCCGGCTAAGGGATGGGGAAACAAACAGGTACTCGGTCCGCTCTTTAAGTCCC
CTACGTATTTTCCGGGAGGGCTGAACGGAACCACAATGTTTTTCTAGTCTTGGAAAACATAAGATCTCTCCAAACCCCACATTCCCGTCAAATCCACTTTTCAAAGCAGCCCAGTCTCTCCTGTATTTTTTTCTTTTAATTAAGATGGGG
TCTCGCTCCGTTGCCCAGGCTGGAGTGCAATGGCACGATCACGGCTCACTGGAACCTCG
101989127 - 101989533
32333+101989375101989708363CGTGGTGCGGAGGGCGGTCGAGAATGAATGCGTCACTTCCGGTAACCGCTGCGAGAAGGCCCTTCCCTAAGTTCTCCCAGGGCGCTGCCAGAGCCCTGCCGGCTAAGGGATGAGGAAACAAACAGGTACTCGGTCCGCTCTTTAAGTCCC
CTACGTATTTTCCGGGAGGGCTGAACGGAACCACAATGTTTTTCTTAGTCTTGGAAAACATAAGATCTCTCCAAACCCCACATTCCCGTCAAATCCACTTTTCTAAAGCAGCCCAGTCTCTCCTGTATTTTTTTCTTTTTAATTAAGTAT
GGGGTCTCGCTCCGTTGCCCAGGCTGGAGTGCAATGGCACGATCACGGCTCACTGGAACCTCG
101989127 - 101989533
33333+101989375101989708506CGTGGTGCGGAGGGCGGTCGAGAATGAATGCGTCACTTCCGGTAACCGCTGCGAGAAGGCCCTTCCCTAAGTTCTCCCAGGGCGACTGCCAAGATCCCTGCCGGCTAAGGGATGGGGAAACAAACAGGTACTCGGTCCGCTCTTTAAGTC
CCCTACGTATTTTCCGGGAGGGCTGAACGGAACCACAATGTTTTTCTAGTCTTGGAAAACATAAGATCTCTCCAAACCCCACATTCCCGTCAAATCCACTTTTCAAAGCAGCCCAGTCTCTCCTGTATTTTTTTCTTTTTAATTAAGATG
GGGTCTCGCTCCGTTGCCCAGGCTGGAGTGCAATGGCACGATCACGGCTCACTGGAACCTCGCGAGGTTCCAGTGAGCCGTGATGGCGACTACGTGCACTCCAGCCTGGGCAACNGAGCGAGACCCTTCCCCAAAAAGGATAGGAACTAC
AGATGGCCTTACACATGACCAGCATTTCACTCTTGGGCATATATCCCAGAGAAATG
101989127 - 101989533
34333+101989375101989708360CGTGGTGCGGAGGGCGGTCGAGAATGAATGCGTCACTTCCGGTAACCGCTGCGAGAAGGCCCTTCCCTAAGTTCTCCAGGGCGCTGCCAGAGCCCTGCCGGCTAAGGGATGGGGAAACAAACAGGTACTCGGTCCGCTCTTTAAGTCCCC
TACGTATTTTCCGGGAGGGCTGAACGGAACCACAATGTTTTTCTAGTCTTGGAAAACATAAGATCTCTCCAAAACCCCACATTCCCGTCAAAATCCACTTTTCAAGGCAGCCCAGTCTCTCCTGTACTTTTTTCTTTTAATTAAGATGGG
GTCTCGCTCCGTTGCCCAGGCTGGGGTGCAATGGCACGATCACGGCTCACTGGAACCTCG
101989127 - 101989533
35333+101989375101989708361CGTGGTGCGGAGGGCGGTCGAGAATGAATGCGTCACTTCCGGTAACCGCTGCAAGAAGGCCCTTCCCTAAGTTCTCCCAGGGCGCTGCCAGATCCCTGCCGGCTAAGGGATGGGGAAACAAACAGGTACTCGGTCCGCTCTTTAAGTCTC
CTACGTATTTTCCGGGAGGGCTGAGCGGAACCACAATGTTTTTTCTAGTCTTGGAAAACATAAGATCTCTCCAAAACCCCACATTCCCGTCAAAATCCACTTTTCAAAGCAGCCCAGTCTCTCCTGTATGTTTTTCTTTTAATTAAGATG
GGGTCTCGCTCCGTTGCCCAGGCTGGAGTGCAGTGGACGATCACGGCTCACTGGAACCTCG
101989127 - 101989533
36333+101989375101989708358CGTGGTGCGGAGGGCGGTCGAGAATGAATGCGCCACTTCCGGTAACCGCTGCGAGAAGGCCCTTCCCTAAGTTCTCCAGGGCGCTGCCAGATCCCTGCCGGCTAAGGGATGGGGAAACAAACAGGTACTCGGTCCGCTCTTTAAGTCCCC
TACGTATTTTCCGGGAGGGCTGAACGGAACCACAATGTTTTTCTAGTCTTGGAAAACATAAGATCTCTCCAAACCCCACATTCCCGTCAAATCCACTTTTCAAAGCAGCCCAGTCTCTCCTGTATTTTTTTCTTTTAATTAAGATGGGGT
CTCGCTCCGTTGCCCAGGCTGGAGTGCAATGGCACGATCACGGCTCACTGGAACCTCG
101989127 - 101989533
37263-101989638101989375363CGAGGTTCCAGTGAGCCGTGATCGTGCCATTGCACTCCAGCCTGGGCAACGGAGCGAGACCCCCATCTTAATTAAAAAAGAAAAAAAATACAGGAGAGACTGGGCTGCTTTGAAAAGTGGATTTGACGGGAATGTGGGGTTTGGAGAGAT
CTTATGTTTTCCAAGACTAGAAAAACATTGTGGTTCCGTTCAGCCCTCCCGGAAAATACGTAGGGGACTTAAAGAGCGGACCGAGTACCTGTTTGTTTCCCCATCCCTTAGCCGGCAGGGATCTGGCAGCGCCCTGGGAGAACTTAGGGA
AGGGCCTTCTCGCAGCGGTTACCGGAAGTGACGCATTCATTCTCGACCGCCCTCCGCACCACG
101989127 - 101989533
38262+101989375101989637357CGTGGTGCGGAGGGCGGTCGAGAATGAATGCGTCACTTCCGGTAACCGCTGCGGGAAGGCCCTTCCCTAAGTTCTCCCAGGGCGCTGCCAGAGCCCTGCCGGCTAAGGGATGGGGAAACAAACAGGTACTCGGTCCGCTCTTTAAGTCCC
CTACGTATTTTCCGGGAGGGCTGAACGGAACCACAATGTTTTCTAGTCTTGGAAAACATAAGATCTCTCCAAACCCCACATTCCCGTCAAATCCACTTTTCAAAGCAGCCCAGTCTCTCCTGTATTTTTTCTTTTAATTAAGATGGGGTC
TCGCTCCGTTGCCCAGGCTGGAGTGCAATGGCACGATCACGGCTCACTGGAACCTCG
101989127 - 101989533
39262+101989375101989637360CGTGGTGCGGAGGGCGGTCGAGAATGAATGCGTCACTTCCGGTAACCGCTGCGAGAAGGCCCTTCCCTAAGTTCTCTCAGGGCGCTGCCAGAGCCCTGCCGGCTAAGGGATGGGGAAACAAACAGGTACTCGGTCCGCTCTTTAAGTCCC
CTACGTATTTTCCGGGAGGGCTGAACGGAACCACAATGTTTTTCTAGTCTTGGAAAACATAAGATCTCTCCAAAACCCCACATTCCCGTCAAAATCCACTTTTCAAAGCAGCCCAGTCTCTCCTGTATTTTTTCTTTTAATTAAGATGGG
GTCTCGCTCCGTTGCCCAGGCTGGAGTGCAATGGCACGATCACGGCTCACTGGAACCTCG
101989127 - 101989533
40262+101989375101989637359CGTGGTGCGGAGGGCGGTCGAGAATGAATGCGTCACTTCCGGTAACCGCTGCGAGAAGGCCCTTCCCTAAGTTCTCCCAGGGCGCTGCCAGATCCCTGCCGGCTAAGGGATGGGGGAAACAAACAGGTACTCGGTCCGCTCTTTAAGTCC
CCTACGTATTTTCCGGGAGGGCTGAACGGAACTACAATGTTTTTCTAGTCTTGGAAAACATAAGATCTCTCCAAACCCTACATTCCCGTCAAATCCACTTTTCAAAGCAGCCCAGTCTCTCCTGTATTTTTTCTTTTAATTAAGATGGGG
TCTCGCTCCGTTGCCCAGGCTGGAGTGCAATGGCACGATCACGGCTCACTGGAACCTCG
101989127 - 101989533
41262+101989375101989637359CGTGGTGCGGAGGGCGGTCGAGAATGAATGCGTCACTTCCGGTAACCGCTGCGAGAAGGCCCTTCCCTAAGTTCTCCCAGGGCGCTGCCAGATCCCTGCCGGCTAAGGGATGGGGGAAACAAACAGGTACTCGGTCCGCTCTTTAAGTCC
CCTACGTATTTTCCGGGAGGCTGAACGGAGCCACAATGTTTTTCTAGTCTTGGAAAACATAAGATCTCTCCAAACCCCACATTCCCGTCAAAATCCACTTTTCAAAGCAGCCCAGTCTCTCCTGTATTTTTTCTTTTAATTAAGATGGGG
TCTCGCTCCGATGCCCAGGCTGGAGTGCAATGGCACGATCACGGCTCACTGGAACCTCG
101989127 - 101989533
42262+101989375101989637356CGTGGTGCGGAGGGCGGTCGAGAATGAATGCGTCACTTCCGGTAACCGCTGCGAGAAGGCCCTTCCCTAAGTTCTCCCAGGGCGCTGCCAGATCCCTGCCGGCTAAGGGATGGGGAAACAAACAGGTACTCGGTCCGCTCTTTAAGTCCC
CTACGTATTTTCCGGGAGGGCTGAACGGAACCGCAATGTTTTCTAGTCTTGGAAAACATAAGATCTCTCCAAACCCCACATTCCCGTCAAATCCACTTTTCAAAGCAGCCCAGTCTCTCCTGTATTTTTTCTTTTAATTAAGATGGGTCT
CGCTCCGTTGCCCAGGCTGGAGTGCAATGGCACGATCACGGCTCACTGGAACCTCG
101989127 - 101989533
43262+101989375101989637358CGTGGTGCGGAGGGCGGTCGAGAATGAATGCGTCACTTCCGGTAACCGCTGCGAGAAGGCCCTTCCCTAAGTTCTCCCAGGGCGCTGCCAGATCCCTGCCGGCTAAGGGATGGGGAAACAAACAGGTACTCGGTCCGCTCTTTAAGTCCC
CTACGTATTTTCCGGGAGGGCTGAACGGAACCACAATGTTTTTCTAGTCTTGGAAAACATAAGATCTCTCCAAACCCCACATTCCCGTCAAATCCACTTTTCAAAGCAGCCCGGTCTCTCCTGTATTTTTTCTTTTAATTAAGATGGGGT
CTCGCTCCGTTGCCCAGGCTGGAGTGCAATGGCACGATCACGGCTCACTGGAACCTCG
101989127 - 101989533
44262+101989375101989637356CGTGGTGCGGAGGGCGGTCGAGAATGAATGCGTCACTTCCGGTAACCGCTGCGAGAAGGCCCTTCCCTAAGTTCTCCCAGGGCGCTGCCAGATCCCTGCCGGCTAAGGGATGGGGAAACAAACAGGTACTCGGTCCGCTCTTTAAGTCCC
CTACGTATTTTCCGGGAGGGCTGAACGGAACCACAATGTTTTTCTAGTCTTGGAAAACATAAGATCTCTCCAAACCCCACATTCCCGTCAAATCCACTTTTCAAAGCAGCCCAGTCTCTCCTGTATTTTTTCTTTTAATTAAGATGGGGT
CTCGCTCCGTTGCCAAGGCTGGAGTGCAATGGCACGATCACGGCTCACTGGAACCT
101989127 - 101989533
45262+101989375101989637357CGTGGTGCGGAGGGCGGTCGAGAATGAATGCGTCACTTCCGGTAACCGCTGCGAGAAGGCCCTTCCCTAAGTTCTCCCAGGGCGCTGCCAGATCCCTGCCGGCTAAGGGATGGGGAAACAAACAGGTACTCGGTCCGCTCTTTAAGTCCC
CTACGTATTTTCCGGGAGGCTGAACGGAGCCACAATGTTTTTCTAGTCTTGGAAAACATAAGATCTCTCCAAACCCCACATTCCCGTCAAATCCACTTTTCAAAGCAGCCCAGTCTCTCCTGTATTTTTTCTTTTAATTAAGATGGGGTC
TCGCTCCGATGCCCAGGCTGGAGTGCAATGGCACGATCACGGCTCACTGGAACCTCG
101989127 - 101989533
46262+101989375101989637357CGTGGTGCGGAGGGCGGTCGAGAATGAATGCGTCACTTCCGGTAACCGCTGCGAGAAGGCCCTTCCCTAAGTTCTCCCAGGGCGCTGCCAGATCCCTGCCGGCTAAGGGATGGGGAAACAAACAGGTACTCGGTCCGCTCTTTAAGTCCC
CTACGTATTTTCCGGGAGGCTGAACGGAACCACAATGTTTTTCTAGTCTTGGAAAACATAAGATCTCTCCAAACCCCACATTCCCGTCAAATCCACTTTTCAAAGCAGCCCGGTCTCTCCTGTATTTTTTCTTTTAATTAAGATGGGGTC
TCGCTCCGTTGCCCAGGCTGGAGTGCAATGGCACGATCACGGCTCACTGGAACCTCG
101989127 - 101989533
47262+101989375101989637357CGTGGTGCGGAGGGCGGTCGAGAATGAATGCGTCACTTCCGGTAACCGCTGCGAGAAGGCCCTTCCCTAAGTTCTCCCAGGGCGCTGCCAGATCCCTGCCGGCTAAGGGATGGGGAAACAAACAGGTACTCGGTCCGCTCTTTAAGTCCC
CTACGTATTTTCCGGGAGGCTGAACGGAACCACAATGTTTTTCTAGTCTTGGAAAACATAAGATCTCTCCAAACCCCACATTCCCGTCAAATCCACTTTTCAAAGCAGCCCGGTCTCTCCTGTATTTTTTCTTTTAATTAAGATGGGGTC
TCGCTCCGTTGCCCAGGCTGGAGTGCAATGGCACGATCACGGCTCACTGGAACCTCG
101989127 - 101989533
48261-101989636101989375357CGAGGTTCCAGTGAGCCGTGATCGTGCCATTGCACTTCAGCCTGGGCAACGGAGCGAGACCCCATCTTAATTAAAAGAAAAATACAGGAGAGACTGGGCTGCTTTGAAAAGTGGATTTGACGGGAATGTGGGGTTTGGAGAGATCTTATG
TTTTCCAAGACTAGAAAAACATTGTGGTTCCGTTCAGCCCTCCCGGAAAATACGTAGGGGACTTAAAGAGCGGACCGAGTACCTGTTTGTTTCCCCATCCCTTAGCCGGCAGGGATCTGGCAGCGCCCTGGGAGAACTTAGGGAAGGGCC
TTCTCGCAGCGGTTACCGGAAGTGACGCATTCATTCTCGACCGCCCTCCGCACCACG
101989127 - 101989533
49260-101989635101989375355CGAGGTTCCAGTGAGCCGTGATCGTGCCATTGCACTCCAGCCTGGGCAACGGAGCGAGACCCTATCTTAATTAAAAGAAAATACAGGAGAGACTGGGCTGCTTTGAAAAGTGGATTTGACGGGAATGTGGGGTTTGGAGAGATCTTATGT
TTTCCAAGACTAGAAAACATTGTGGTTCCGTTCAGCCCTCCCGGAAAATACGTAGGGGACTTAAAGAGCGGACCGAGTACCTGTTTGTTTCCCCATCCCTTAGCCGGCAGGGATCTGGCAGCGCCCTGGGAGAACTTAGGGAAGGGCCTT
CTCGCAGCGGTTACCGGAAGTGACGCATTCATTCTCGACCGCCCTCCGCACCACG
101989127 - 101989533
50213+101989375101989588234CGTGGTGCGGAGGGCGGTCGAGAATGAATGCGTCACTTCCGGTAACCGCTGCGAGAAGGCCCTTCCCTAAGTTCTCCCAGGGCGCTGCCAGAGCCCTGCCGGCTAAGGGATGGGGAAACAAACAGGTACTCGGTCCGCTCTTTAAGTCCC
CTACGTATTTTCCGGGAGGGCTGAACGGAACCACAATGTTTTCTAGTCTTGGAAAACATAAGATCTCTCCAAACCCACATCCGT
101989127 - 101989533
51205+101989375101989580226CGTGGTGCGGAGGGCGGTCGAGAATGAATGCGTCACTTCCGGTAACCGCTGCGAGAAGGCCCTTCCCTAAGTTCTCCCAGGGCGCTGCCAGAGCCCTGCCGGCTAAGGGATGGGGAAACAAACAGGTACTCGGTCCGCTCTTTAAGTCCC
CTACGTATTTTCCGGGTAGGGCTGAACGGAACCACAATGTTTTTCTTAGTCTTGGAAAACATAAGATCTCTCCAAA
101989127 - 101989533
52205+101989375101989580224CGTGGTGCGGAGGGCGGTCGAGAATGAATGCGTCACTTCCGGTAACCGCTGCGAGAAGGCCCTTCCCTAAGTTCTCCCAGGGCGCTACCAGATCCCTGCCGGCTAAGGGATGGGGGAAACAAACAGGTACTCGGTCCGCTCTTTAAGTCC
CCTACGTATTTTCCGGGAGGGCTGAACGGAACCACAATGTTTTCTAGTCTTGGAAAACATAAGATCTCTCCAAA
101989127 - 101989533
53128+101989375101989503146CGTGGTGCGGAGGGCGGTCGAGAATGAATGCGTCACTTCCGGTAACCGCTGCGAGAAGGCCCTTCCCTAAGTTCTCCAGGGCGCTGCCAGAGCCCTGCCGGCTAAGGGATGGGGAAACAAACAGGTACTCGGTCCGCTCTTTAAGT101989127 - 101989533
54128+101989375101989503147CGTGGTGCGGAGGGCGGTCGAGAACGAATGCGTCACTTCCGGTAACCGCTGCGAGAAGGCCCTTCCCTAAGTTCTCCCAGGGCGCTGCCAGAGCCCTGCCGGCTAAGGGATGGGGAACGAAACAGGTACTCGGTCCGCTCTTTAAGT101989127 - 101989533
5592+101989375101989467110CGTGGTGCGGAGGGCGGTCGAGAATGAATGCGTCACTTCCGGTAACCGCTGCGAGAAGGCCCTTCCCTAAGTTCTCCAGGGCACTGCCAGATCCCTGCCGGCTAAGGGAT101989127 - 101989533
5649+10198937510198942468CGTGGTGCGGAGGGCGGTCGAGAATGAATGCGTCACTTCCGGTAACCGCTGCGAGAAGGCCCTTCCCT101989127 - 101989533