Postparser v2.3 // project AluCG

You choose CG_Alu_merge / chr10

« List of chromosomes   « View of chromosome

#LengthStrandStartFinishInitial sequence lengthInitial sequence CpGisland
1119-7341143273411313162CGTGGTGCGGAGGGCGGTCGGGCGTGGTGCGGAGGGCGGTCGCCTCTTGTGCTTCAAAGGAGCAGGACCCCCACTTCCCCACACATCACACACGTCCTCACTGTACTCCAGCCACGGGGCCTTTGCACATGCTGTTCTCTCCTCCAGTGG
TTTTTTTTTGTT
0
2114-7341143273411318135CGTGGTGCGGAGGGCGGTCGCCTCTTGTGCTTCAAAGGAGCAGGACCCCACTTCCCCACACATCACACACGTCCTCACTGTACTCCAGCCACGGGGCCTTTGCACATGCTGTTCTCTCCTCCAGNGGTTTTTTTN0
3107-7341143273411325149CGTGGTGCGGAGGGCGGTCGGGCGTGGTGCGGAGGGCGGTCGCCTCTTGTGCTTCAAAGGAGCAGGACCCCACTTCCCACACATCACACACGTCCTCACTGTACTCCAGCCACGGGGCCGTTTGCACATGCTGTTCTCTCCTCCAGTGG0
455-734114327341137775CGTGGTGCGGAGGGCGGTCGCCTCTTGTGCTTCAAAGGAGCAGGACCCCACTCCCTACCACATCACACACGTCCT0
542+736537067365374864CGAGGTTCCAGTGAGCCGTGATCGTGCCGTTGCACTCCAGCCTCAAAAGAACCACTATGGGTGG0
631-734114327341140173CGTGGTGCGGAGGGCGGTCGGGCGTGGTGCGGAGGGCGGTCGCCTCTTGTGCTTCAAAGGAGCAGGACCCCAC0
731-734114327341140173CGTGGTGCGGAGGGCGGTCGGGCGTGGTGCGGAGGGCGGTCGCCTCTTGTGCTTCAAAGGAGCAGGACCCCAC0
830-734114327341140272CGTGGTGCGGAGGGCGGTCGGGCGTGGTGCGGAGGGCGGTCGCCTCTTGTGCTTCAAAGGAGCAGGACCCCA0