Postparser v2.3 // project AluCG

You choose CG_Alu_merge / chrY

« List of chromosomes   « View of chromosome

#LengthStrandStartFinishInitial sequence lengthInitial sequence CpGisland
159+36286663628725123CGTGGTGCGGAGGGCGGTCGCCACTGCACTCCAGCCAGGGTGACAGAGTGAGACTCCATCTGAAAAAAAAAAAAAAAAGAGAAGTAAAGTTTGGGACAGTAGGTAAATTTGAACACTGACTAG0