Postparser v2.3 // project AluCG

You choose CG_Alu_merge / chr3

« List of chromosomes   « View of chromosome

#LengthStrandStartFinishInitial sequence lengthInitial sequence CpGisland
1296+110789472110789768333CGTGGTGCGGAGGGCGGTCGGAACCAATGTGGCAGTGGCTCCAAGGTCAAGCTGCCGGTACTGTGCGAGGCGGGAGGATGGAGAGGGCAGGGCGGAGAGCCACCTGGGATGAGCGAGGGTCATGGTGGACCACAGACGCTCTTCTTATAC
GGGCAAATGTTTAATACTTCCCGAGGTCGCCTCTCTGCCATCAAACGAAAACAGGCAAGAAAATAAAACTACACATACGAACATGCAAAGGAAACAAAACCAAAGAAAAACACCAACGCACTCGTTGGGGGAAATCCATGGCCTCCTGTT
GCCAGTCGCCCGGCGACCGCCCTCCGCACCACG
0
2296+110789472110789768333CGTGGTGCGGAGGCGGTCGGAACCAATGTGGCAGTGGCTCCAAGGTCAAGCTGCCGGTACTGTGCGAGGCGGGAGGATGGAGAGGGCAGGGCGGAGAGCCACCTGGGATGAGCGAGGGTCATGGTGGACCACAGACGCTCTTCTTATACG
GGCAAATGTTTAATACTTCCCGAGGTCGCCTCTCTGCCATCAAAACGAAAACNGGCAAGAAAATAAAACTACACATACGAACATGCAAAGGAAACAAAACCAAAGAAAAACACCAACGCACTCGTTGGGGGAAATCCATGGCCTCCTGTT
GCCAGTCGCCCGGCGACCGCCCTCCGCACCACG
0