Postparser v2.3 // project AluCG

You choose CG_Alu_merge / chr3

« List of chromosomes   « View of chromosome

#LengthStrandStartFinishInitial sequence lengthInitial sequence CpGisland
1245+182510901182511146282CGTGGTGCGGAGGGCGGTCGTGAACCAAAGAAGCCACAGAGCCCGAAAAAGACCTGCAACAGGAGGTAGAGACCGAGGAATCGGCCCCAAGCTGCAGACTCCGGAGATGGCCAGACCCACAGACACGACTTAATCCCACTCCCAGAACGG
GGAGGAGGGTGGCAGTGGACAGAAACAGCGTTCGAGAACCCGGCACCTTTCCACGCTCGCTTCTTCCCGGACCCACAACACAGAAACCCCCCAACTCGGAACGGCGGCGGGGCGACCGCCCTCCGCACCACG
182510866 - 182512282
2245+182510901182511146268CGTGGTGCGGAGGGCGGTCGTGAACCAAAGAAGCCACAGAGCCCGAAAAAGACCTGCAACAGGAGGTAGAGACCGAGGAATCGGCCCCAAGCTGCAGACTCCGGAGATGGCCAGACCCACAGACACGACTTAATCCCACTCCCAGAACGG
GGAGGAGGGTGGCAGTGGACAGAAACAGCGTTCGAGAACCCGGCACCTTTCCACGCTCGCTTCTTCCCGGACCCACAACACAGAAACCCCCCAACTCGGAACGGCGGCGGGGCGACCG
182510866 - 182512282
3245+182510901182511146285CGTGGTGCGGAGGGCGGTCGTGAACCAAAGAAGCCACAGAGCCCGAAAAAGACCTGCAACAGGAGGTAGAGACCGAGGAAATCGGCCCCAAGCTGCAGACTCCGGAGATGGCCAGACCCACAGACACGACTTAAATCCCACTCCCAGAAC
GGGGAGGAGGGTGGCAGTGGACAGAAACAGCGTTCGAGAACCCGGCACCTTTTCCACGCTCGCTTCTTCCCGGACCCACAACACAGAAACCCCCCAACTCGGAACGGCGGCGGGGCGACCGCCCTCCGCACCACG
182510866 - 182512282