Postparser v2.3 // project AluCG

You choose CG_Alu_merge / chr3

« List of chromosomes   « View of chromosome

#LengthStrandStartFinishInitial sequence lengthInitial sequence CpGisland
1341-166445442166445101356CGAGGTTCCAGTGAGCCGTGATCAACCCACGGCACTCCAGCCTGGGTGGCAGAGCAAAACAGGGTCTCAAAAACTAATACTAAAAACAATAAAAGAAAAAGGCTGGGCGTGGTGGCTCACTCCTGTAATCCCAGGACTTTGGGAAGCCGA
GACGGGTGGATCACGAGGTCAGGAGATCGAGATCATCCTGGCTAACACGGTGAAAACCCTGTCTCTACTAAAAATACAAAAAAATTAGCCGGGCTTGGTGTGGGCGCCTGTAGTCCCAGCTACTCGGGAGGCTGAGGCGGGAGAATGGCG
TGAACCCGGGAGGAGGAGCTTGCAGTGAGCCGAGATCGACCGCCCTCCGCACCACG
0
2341-166445442166445101362CGAGGTTCCAGTGAGCCGTGATCAACCCACGGCACTCCAGCCTGGGTGGCAGAGCAAAAACAGGGTCTCAAAAAACTAATACTAAAAAACAATAAAAGAAAAAAAGGCTGGGCGTGGTGGCTCACTCCTGTAATCCCAGGACTTTGGGAA
GCCGAGACGGGTGGATCACGAGGTCAGGAGATCGAGATCATCCTGGCTAACACGGTGAAACCCTGTCTCTACTAAAAATACAAAAAAAATTAGCCGGGCTTGGTGGTGGGCGCCTGTAGTCCCAGCTACTCGGGAGGCTGAGGCGGGAGA
ATGGCGTGAACCCGGGAGGAGGAGCTTGCAGTGAGCCGAGATCGACCGCCCTCCGCACCACG
0
3257+166445101166445358278CGTGGTGCGGAGGGCGGTCGATCTCGGCTCACTGCAAGCTCCTCCTCCCGGGTTCACGCCATTCTCCCGCCTCAGCCTCCCGAGTAGCTGGGACTACAGGCGCCCACCACCAAGCCCGGCTAATTTTTTTTTGTATTTTTAGTTAGAGAC
AGGGTTTCGTACCGTGTTAGCCAGGATGATCTCGATCTCCTGACCTCGTGATCCACCCGTCTCGGCTTCCCAAAGTCCTGGGATTACAGGAGTGAGCCACCACGCCCAGCCTTTTTCTTTTATTGTTT
0
4112+166445101166445213132CGTGGTGCGGAGGGCGGTCGATCTCGGCTCACTGCAAGCTCCTCCTCCCGGGTTCACGCCATTCTCCCGCCTCAGCCTCCCGAGTAGCTGGGACTACAGGCGCCCACCACCAAGCCCGGCAATTTTTTTTGT0