Postparser v2.3 // project AluCG

You choose CG_Alu_merge / chr3

« List of chromosomes   « View of chromosome

#LengthStrandStartFinishInitial sequence lengthInitial sequence CpGisland
1148+156878412156878560243CGTGGTGCGGAGGGCGGTCGCTTTGGCGGGTGGAAGTGGTGACTTTGTTGTCCTGTGTGGACGAATGTGTAATACAAAAGTGACCCTCAAGGAATCTGGAGAGGGCTGCTTTACAGTATTTGAAGAACACAGGGCTGTGGACCCTATCGG
TTCCCAAATGAAAGCTCCCCGGGGAGCGTGTTTTTGCCAGTATGGGGAAGTAGGGCGGAGGCATAGGAATGACCGACCGCCCTCCGCACCACG
156877175 - 156878364