Postparser v2.3 // project AluCG

You choose CG_Alu_merge / chr17

« List of chromosomes   « View of chromosome

#LengthStrandStartFinishInitial sequence lengthInitial sequence CpGisland
1120+4111648541116605157CGTGGTGCGGAGGGCGGTCGCAGAGAAGCCTGGGAGCGAACGGAGAGCGACGTGGGACAAACGTCATCAAGGGCGCTTGTCTGCGCAGAAGCAGGAGGTTAAGGAATGGAATGCGGTTTGGATAAATTTACTGAAAACGACCGCCCTCCG
CACCACG
41116349 - 41116551
2120+4111648541116605157CGTGGTGCGGAGGGCGGTCGCAGAGAAGCCTGGGAGCGAACGGAGAGCGACGTGGGACAAACGTCATCAAGGGCGCTTGTCTGCGCAGAAGCAGGAGGTTAAGGAATGGAATGCGGTTTGGATAAATTTACTGAAAACGACCGCCCTCCG
CACCACG
41116349 - 41116551
3120+4111648541116605155CGTGGTGCGGAGGGCGGTCGCAGAGAAGCCTGGGAGCGAACGGAGAGCGACGTGGGACAAACGTCATCAAGGGCGCTTGTCTGCGCAGAAGCAGGAGGTTAAGGAATGGAATGCGGTTTGGATAAATTTACTGAAAACGACCGCCCTCCG
CACCA
41116349 - 41116551