Postparser v2.3 // project AluCG

You choose CG_Alu_merge / chr17

« List of chromosomes   « View of chromosome

#LengthStrandStartFinishInitial sequence lengthInitial sequence CpGisland
1513-3370127233700759554TGGTGCGGAGGGCGGTCGGCCCAATCTGCACATCTGCCGCATTTTGGCAAGGGGTCCGGGGTCTGGAACAGAAGCGGAGGCCCAAATTCTTGCCTCGGTCTCCAAGACCCACTTTCTGGGGCGATGGAGAGAGAAGCCCAGCTTGGGATC
TGGGCAAGTCGAGCGGGTTGGAAGGGGAAAGCTCTGGCGAGAGCTCAGCTGGACTCTCCGAGGGGTATCTGGAAGGTGGGACCGCAGGCACCGGGGAGAGAAGAGGGTGCGAGGAAGGAAACGGCCACCCCGTTGGGAGCGCAGGAGCCG
ACAGCTGCTTGGGCCTGGGAAGTTCTTCTCTTTCTTCATAATCTTTATTCTTTGTTTTGCTGTAATCCAGATAGATGAATAGATAGATGATAGGGAGGGAGAGATGGATGGAGGGAGCGAGGAGACGGAGGAAGGGTGGGAAGAAGGGGG
AGGAAAAAAGTCCCCAAATTCCCGGAAACTAAGAACTACGTGGCAACAGTCAGAAGGGTGGGAGCTTCTAGGCAATTTAACGACCGCCCTCCGCACCACGACCG
33700487 - 33700760