Postparser v2.3 // project AluCG

You choose CG_Alu_merge / chr17

« List of chromosomes   « View of chromosome

#LengthStrandStartFinishInitial sequence lengthInitial sequence CpGisland
1447+2856359628564043476CGAGGTTCCAGTGAGCCGTGATCGAACCACTGCACTCCAACCTGGTGACAATTTGAATTATCTGAAAGGGCCCAGCAGGAGCCTATTGTTTTGAACCATGTGCATGTAGTTTTGATAATTTTTTCAAAAAGTTTAAAATTGATTTAATGT
TAATATCCTTTTTGCTAAAAATTATTTAAAACTTTAAAAAGGGCACATGCAGTACTTGCTTTGGGTTGTCCCTGAGGCGGAAAAGGAGAGGGCTCTACCTCTCCCCAAGAGGAGGCCAGGAACGATAGGAAGTAGAAGACCGAAAGGAAA
TAGCAGTGACAAGTTTGCAGCTCCAGAGAAGCCACCGCCCCTTGTACTTGGAGGAACTGACCCCTGAAAAACTGTGCGGCCGGTTGGGCTGAGCGTCTAGAGGGACTGAGCTGGACAACCACGGGCAAGCGAGGGCAGCTCCCAGCGGGT
GGAGTCCGACCGCCCTCCGCACCACG
0
2124+2856359628563720134CGAGGTTCCAGTGAGCCGTGATCGAACCACTGCACTCCAACCTGGTGACAATTTGAATTATCTGAAAGGGCCCAGCAGGAGCCTATTGTTTTGAACCATGTGCATGTAGTTTTTGATAATTTTTTCTAAAAGTT0