Postparser v2.3 // project AluCG

You choose CG_Alu_merge / chr17

« List of chromosomes   « View of chromosome

#LengthStrandStartFinishInitial sequence lengthInitial sequence CpGisland
1262-7150757071507308298CGTGGTGCGGAGGGCGGTCGGACCTGGGAGGAAATTGCCCAGTGAGCAGGTTTACAGAGGCGAGGGCGTCTGGGCGCAGAGCGTGTGCGTGCTCGCGCGTGTGTGTGTGCTCACACATATGCACATGTGTGCATGCAGATACACACACTG
CCCAGCCCCTCTGACTGTTCTGGCTCTGAGTCAGCCCCACATGGAAGGGATTTAATCACCCAGGGGCTGGATCGTTATTGTTTTAAAACAACGAGTGATGACAGCAATGAACAGAGGGTTTTTAAAAGCGACCGCCCTCCGCACCACG
0
2262-7150757071507308298CGTGGTGCGGAGGGCGGTCGGACCTGGGAGGAAATTGCCCAGTGAGCAGGTTTACAGAGGCGAGGGCGTCTGGGCGCAGAGCGTGTGCGTGCTCGCGCGTGTGTGTGTGCTCACACATATGCACATGTGTGCATGCAGATACACACACTG
CCCAGCCCCTCTGACTGTTCTGGCTCTGAGTCAGCCCCACATGGAAGGGATTTAATCACCCAGGGGCTGGATCGTTATTGTTTTAAAACAACGAGTGATGACAGCAATGAACAGAGGGTTTTTAAAAGCGACCGCCCTCCGCACCACG
0
3262-7150757071507308299CGTGGTGCGGAGGGCGGTCGGACCTGGGAGGAAATTGCCCAGTGAGCAGGTTTACAGAGGCGAGGGCGTCTGGGCGCAGAGCGTGTGCGTGCTCGCGCGTGTGTGTGTGCTCACACATATGCACATGTGTGCATGCAGATACACACACTG
CCCAGCCCCTCTGACTGTTCTGGCTCTGAGTCAGCCCCACATGGAAGGGATTTAATCACCCAGGGGCTGGATCGTTATTGTTTTAAAACAAACGAGTGATGACAGCAATGAACAGAGGGTTTTTAAAAGCGACCGCCCTCCGCACCACG
0