Postparser v2.3 // project AluCG

You choose CG_Alu_merge / chr17

« List of chromosomes   « View of chromosome

#LengthStrandStartFinishInitial sequence lengthInitial sequence CpGisland
1185+5663329456633479197CGTGGTGCGGAGGGCGGTCGCCACTGTACTCAAGCCTGGGTGACAGAGCGACTCTGTCTCAAAAAANAAAAAATAACTTCACATATGCATCTGGCCAGTGGTCACAACAGGCTAATTTAGAGACAATGCTATGATCTTAGTGGTACAATA
CAAAATAATATGGAGATAATATTTGTTCACCTTAATGAGTTCAAACT
0