Postparser v2.3 // project AluCG

You choose CG_Alu_merge / chr17

« List of chromosomes   « View of chromosome

#LengthStrandStartFinishInitial sequence lengthInitial sequence CpGisland
1490+4764560247646092510CGTGGTGCGGAGGGCGGTCGACACACGCCAAGCCCGAGGGCCAGGTATGCAGAGAGGGTCCAGACCCTGGACGCCCACCCTGGGCCGCTTGAGTGTAAAGGAAGCGGGAACTTCTCGCCGTACGCGTTATATAGATCTGTTTCACAAATA
AAGAACCCGAGGCTCAGTTTCGTATTCCAAGTGGCACCAACCCCATGACCCGCTCCAGTCGAGACTATTTCCAGAGATGCGATCTCCTAGCACGACAGCGACACTTGGAAGTCTGTGGCTGAACGAGTAAATGAATGCGAATATAACAAC
AGCCGGCACTTACTGAGCACCTACTGTGTGCCAGACGCTGTTCTCAGCAGTCTAAAATGTGGATACTCTTATCCCCACGAAGAAACTGAGGCACAGAGAGGTGATGTAATTTGCCAGACGACACTGTGGCAAATCCAGGATGGGGACCCA
GGCGATCTGGTTCCAAAGATCAAGGTCAGGCTGGTAACAACGCCTCTCTGTAGCAAATGT
47645365 - 47645833
2415+4764570847646123505CCGTGGTGCGGAGGGCGGTCGTTAACTATAGATCTGTTTCACCAAATAAAGAACCCGAGGCTCAGTTTCGTATTCCAAGTGGCACCAACCCCATGACCCCGCTCCAGTCGAGACTATTTCCAGAGATGCGATCTCCTAGCACGACAGCGA
CACTTGGAAGTCTGTGGCTGAACGAGTAAATGAATGCGAATATAACAACAGCCGGCACTTACTGAGCACCTACTGTGTGCCAGACGCTGTTCTCAGCAGTCTAAAATGTGGATACTCTTATCCCCACGAAGAAACTGAGGCACAGAGAGG
TGATGTAATTTGCCAGACGACACAGTGGCAAATCCAGGATGGGGGCCCAGGCGATCTGGTTCCAAAGATCAAGGTCAGGCTGGTAACAACGCCTCTCTGTAGCAAATGCTTTATTTTTTGTTTTAAATTTTTTTAGTAGTATGAGGTCTC
TCTCAGTCACCCAGGCAGGACTGCAGTGGCGCTATCACGGCTCACTGGAACCTCG
47645365 - 47645833
3412+4764570847646120502CGTGGTGCGGAGGGCGGTCGTTATATAGATCTGTTTCACAAATAAAGAACCCGAGGCTCAGTTTCGTATTCCAAGTGGCACCAACCCCATGACCCGCTCCAGTCGAGACTATTTCCAGAGATGCGATCTCCTAGCACGACAGCGACACTT
GGAAGTCTGTGGCTGAACGAGTAAATGAATGCGAATATAACAACAGCCGGCACTTACTGAGCACCTACTGTGTGCCAGACGCTGTTCTCAGCAGTCTAAAATGTGGATACTCTTATCCCCACGAAGAAACTGAGGCACAGAGAGGTGATG
TAATTTGCCGGACGACACAGTGGCAAATCCAGGATGGGGACCCAGGCGATCTGGTTCCAAAGATCAAGGTCAGGCTGGTAACAACGCCTCTCTGTAGCAAATGCTTTATTTTTTTGTTTTTAAATTTTTTTAGTAGTATGAGGTCTCTCT
CAGTCACCCAGGCAGGACTGCAGTGGCGCTATCACGGCTCACTGGAACCTCG
47645365 - 47645833
4412+4764570847646120501CGTGGTGCGGAGGGCGGTCGTTATATAGATCTGTTTCACAAATAAAGAACCCGAGGCTCAGTTTCGTATTCCAAGTGGCACCAACCCCATGACCCGCTCCAGTCGAGACTATTTCCAGAGATGCGATCTCCTAGCACGACAGCGACACTT
GGAAGTCTGTGGCTGAACGAGTAAATGAATGCGAATATAACAACAGCCGGCACTTACTGAGCACCTACTGTGTGCCAGACGCTGTTCTCAGCAGTCTAAAATGTGGATACTCTTACCCCCACGAAGAAACTGAGGCACAGAGAGGTGATG
TAATTTGCCAGACGACACAGTGGCAAATCCAGGATGGGGACCCAGGCGATCTGGTTCCAAAGATCAAGGTCAGGCTGGTAACAACGCCTCTCTGTAGCAAATGCTTTATTTTTTTGTTTTAAATTTTTTTAGTAGTATGAGGTCTCTCTC
AGTCACCCAGGCAGGACTGCAGTGGCGCTATCACGGCTCACTGGAACCTCG
47645365 - 47645833
5395+4764570847646103490CGTGGTGCGGAGGGCGGTCGTTATATAGATCTGTTTCACAAATAAAGAACCCGAGGCTCAGTTTCGTATTCCAAGTGGCACCAACCCCATGACCCGCTCCAGTCGAGACTATTTCCAGAGATGCGATCTCCTAGCACGACAGCGACACTT
GGAAGTCTGTGGCTGAACGAGTAAATGAATGCGAATATAACAACAGCCGGCACTTACTGAGCACCTACTGTGTGCCAGACGCTGTTCTCAGCAGTCTAAAATGTGGATACTCTTATCCCCACGAAGAAACTGAGGCACAGAGAGGTGATG
TAATTTGCCAGACGACACAGTGGCAAATCCAGGATGGGGACCCAGGCGATCTGGTTCCAAAGATCAAGGTCAGGCTGGTAACAACGCCTCTCTGTAGCAAATGCTTTATTTTTTGTTTTAAATTTTTTTAGTAGATGAGGTCTCTCTCAG
TCACCCAGGCAGGACTGCAGTGGCGCTATCACGGCTCACT
47645365 - 47645833
6395+4764570847646103498CGTGGTGCGGAGGGCGGTCGTTATATAGATCTGTTTCACAAATAAAGAACCCGAGGCTCAGTTTCGTATTCCAAGTGGCACCAACCCCATGACCCGCTCCAGTCGAGACTATTTCCAGAGATGCGATCTCCTAGCACGACAGCGACACTT
GGAAGTCTGTGGCTGAACGAGTAAATGAATGCGAATATAACAACAGCCGGCACTTACTGAGCACCTACTGTGTGCCAGACGCTGTTCTCAGCAGTCTAAAATGTGGATACTCTTATCCCCACGAAGAAACTGAGGCACAGAGAGGTGATG
TAATTTGCCAGACGACACAGTGGCAAATCCAGGATGGGGACCCAGGCGATCTGGTTCCAAAGATCAAGGTCAGGCTGGTAACAACGCCTCTCTGTAGCAAATGCTTTATTTTTTGTTTTAAATTTTTTAGTAGATGAGGTCTCTCTCAGT
CACCCAGGCAGGACTGCAGTGGCGCTATCACGGCTCACTGGAACCTCG
47645365 - 47645833
7389+4764570847646097412CGTGGTGCGGAGGGCGGTCGTTATATAGATCTGTTTCACAAATAAAGAACCCGAGGCTCAGTTTCGTATTCCAAGTGGCACCAACCCCATGACCCGCCTCCAGTCGAGACTATTTCCAGAGATGCGATCTCCTAGCACGACAGCGACACT
TGGAAGTCTGTGGCTGAACGAGTAAATGAATGCGAATATAACAACAGCCGGCACTTACTGAGCACCTACTGTGTGCCAGACGCTGTTCTCAGCAGTCTAAAATAGTGGATACTCTTATCCCCACCGAAGAAACTGAGGCACAGAGAGGTG
ATGTAATTTGCCAGACGACACAGTGGCAAATCCAGGATGGGGACCCGAGGCGATCTGGTTCCAAAGATCAAGGTCAGGCTGGTAACAACGCCTCTCTGTAGCAAATGCTTTA
47645365 - 47645833
8383+4764570847646091402CGTGGTGCGGAGGGCGGTCGTTATATAGATCTGTTTCACAAATAAAGAACCCGAGGCTCAGTTTCGTATTCCAAGTGGCACCAACCCCATGACCCGCTCCAGTCGAGACTATTTCCAGAGATGCGATCTCCTAGCACGACAGCGACACTT
GGAAGTCTGTGGCTGAACGAGTAAATGAATGCGAATACAACAACAGCCGGCACTTACTGAGCACCTACTGTGTGCCAGACGCTGTTCTCAGCAGTCTAAAATGTGGATACTCTTATCCCCACGAAGAAACTGAGGCACAGAGAGGTGATG
TAATTTGCCAGACGACACAGTGGCAAATCCAGGATGGGGACCCAGGCGATCTGGTTCCAAAGATCAAGGTCAGGCTGGTAACAACGCCTCTCTGTAGCAAAT
47645365 - 47645833