Postparser v2.3 // project AluCG

You choose CG_Alu_merge / chr15

« List of chromosomes   « View of chromosome

#LengthStrandStartFinishInitial sequence lengthInitial sequence CpGisland
1259-9026239690262137285CGAGGTTCCAGTGAGCCGTGATCATGCCATTACATTCCAGCCTGAGTGACAGAGTGAGCCCCTGTTTCAAAATGAAAAAAGAAAAAGAAAAAAATGTGCAAACAAATTGATGAGTAAAAAAATGCAAGTTTATAAGAAAATATATACAGT
ATGATGCCACTTATGTAGAAAAAAATTCCATGAAACAAAACTGTATTTTTCAAAATAAATGTAAGATGTAAATACACACTAAAGATCTAGAAAACACACATCAACTGGGGCTGGGCGACCGCCCTCCGCACCACG
0