Postparser v2.3 // project AluCG

You choose CG_Alu_merge / chr12

« List of chromosomes   « View of chromosome

#LengthStrandStartFinishInitial sequence lengthInitial sequence CpGisland
1319-81524798152160344CGAGGTTCCAGTGAGCCGTGATCGTGTCATTGCACTCCAGCCTGGGCGACAGAGCAAGACTCCATCTCTAAAAAAAGGAATATCTCAATAGGCCCCACACCACTGGACCCCTCGGAAATTTTACTTGAGGTAGAAGTTCCCTGAATTTTA
GTTCGGATTTATTTCCCATCCTCTGGCACACAAATGTCTCACCAATAAGTCCAGAGTGTTTGCTACTTTTTGTTTCACTGGATTCAATCGGCATAATGTCATCAGTGTAATGGAACAGTGTGATAGCTGGTGGAAGCAAAAAGTAGATCA
AGATCTCCCCAAACTGAGGTCGGGCGACCGCCCTCCGCACCACG
0
2241+81521608152401260CGTGGTGCGGAGGGCGGTCGCCCGACCTCATTTGGGGAGATCTTGATCACTTTTCGCTTCCACCAGCTATCACACTGTTCCATTACACTGATGACATTATGCCGATTGAATCCAGTGAACAAAAAGTAGCAAACACTCTGGACTTATTGG
TGAGACATTTGTGTGCCAGAGGATGGGAAATAAATCCGACTAAAATTCAGGGAACTTCTACCTCAGTAAAATTTCCAGGGGTCCAGTGGTGTGGGGCCTATTGAGATATT
0