Postparser v2.3 // project AluCG

You choose CG_Alu_merge / chr12

« List of chromosomes   « View of chromosome

#LengthStrandStartFinishInitial sequence lengthInitial sequence CpGisland
1475-5798553957985064513CGTGGTGCGGAGGGCGGTCGTAGCCTGAGGCTGAAGCTAGACATGGCAGGAAGGAGTCGAAAGCACAGGGGAGCTGGATTTCACGGGGGGAAGGTGGAACTAGAGTGGAGCAGTAAAGAACTGTTGGGGAGAAAAAAAGTCCACAGTCAG
AAAACCTGCTGGGGGAACACCTGGGGTTGGTGGGCAGGGACCAAGACAACCCGGGGGAGGGGAGTGGCACTGCGTGGGGCTCCGGAGGCTGGAGCCTGGAAACAGGGACGCCTCGGAGCCGAGGGGTTTGGACAGGGCTGCGGGGGTCTA
GGGCTGGTTCTCACCGAGTGGGCTACGCCCCACAGGAACACACCCACCAGCGGGTCGGCCGCCCGGAACACCTTCACCTTCTGCTGCACGAAATGCTTCTTCTTGGTCTTGGAGGCGAAGCCGAAACCTGGGCCGGGGCCTGCTGTCGCC
GCCGATACCGTGGCTGGTGGGACCGAGGAGGACGCCATAGTCTCCCGACCGCCCTCCGCACCA
57984776 - 57985302
2475-5798553957985064515CGTGGTGCGGAGGGCGGTCGTAGCCTGAGGCTGAAGCTAGACATGGCAGGAAGGAGTCAAAGCACAGGGGAGCTGGATTTCACGGGGGGGAAGGTGGAACTAGAGTGGAGCAGTAAAGAACTGTTGGGGAGAAAAAAGTCCACAGTCAGA
AAACCTGCTGGGGGAACACCTGGGGTTGGTGGGCAGGGACCAAGACAACCCGGGGGAGGGGAGTGGCACTGCGTGGGGCTCCGGAGGCTGGAGCCTGGAAACAGGGACGCCTCGGAGCCGAGGGGTTTGGACAGGGCTGCGGGGGTCTAG
GGGCTGGTTCTCACCGAGTGGGCTACGCCCCACAGGAACACACCCACCAGCGGGTCGGCCGCCCGGAACACCTTCACCTTCTGCTGCACGAAATGCTTCTTCTTGGTCTTGGAGGCGAAGCCGAAACCTGGGCCGGGGCCTGCTGTCGCC
GCCGATACCGTGGCTGGTGGGACCGAGGAGGACGCCATAGTCTCCCGACCGCCCTCCGCACCACG
57984776 - 57985302
3475-5798553957985064513CGTGGTGCGGAGGGCGGTCGTAGCCTGAGGCTGAAGCTAGACATGGCAGGAAGGAGTCAAAGCACAGGGGAGCTGGATTTCACGGGGGGAAGGTGGAACTAGAGTGGAGCAGTAAAGAACTGTTGGGGAGAAAAAAGTCCACAGTCAGAA
AACCTGCTGGGGGAACACCTGGGGTTGGTGGGCAGGGACCAAGACAACCCGGGGGAGGGGAGTGGCACTGCGTGGGGCTCCGGAGGCTGGAGCCTGGAAACAGGGACGCCTCGGAGCCGAGGGGTTTGGACAGGGCTGCGGGGGTCTAGG
GCTGGTTCTCACCGAGTGGGCTACGCCCCACAGGAACACACCCACCAGCGGGTCGGCCGCCCGGAACACCTTCACCTTCTGCTGCACGAAATGCTTCTTCTTGGTCTTGGAGGCGAAGCCGAAACCTGGGCCGGGGCCTGCTGTCGCCGC
CGATACCGTGGCTGGTGGGACCGAGGAGGACGCCATAGTCTCCCGACCGCCCTCCGCACCACG
57984776 - 57985302