Postparser v2.3 // project AluCG

You choose CG_Alu_merge / chr10

« List of chromosomes   « View of chromosome

#LengthStrandStartFinishInitial sequence lengthInitial sequence CpGisland
1167+4345575543455922175CGAGGTTCCAGTGAGCCGTGATTGCACCACTGCATTCCAGCCTAGGTGACAGAGTGAGATTCTGTCTCCAAACAAACAAACGAAATTCTGATGAAAGACTAGACAAGGACGTACAGACCACACACAGCAGACAAAGTTTCTGTTGGATAC
ACCTTCAGAAGGCCTGTGGATCCCT
0
2167+4345575543455922224CGAGGTTCCAGTGAGCCGTGATTGCACCACTGCATTCCAGCCTAGGTGACAGAGTGAGATTCTGTCTCCAAACAAACAAAACGAATTCTGATGAAAGCTAGACAAGGACGTACAGACCACACACAGCAGACAAAGTTTCTGTTGGATACA
CCTTCAGAAGGCCTGTGGATCCCTGCTGTAGGATCCCCTAATTCTAAGACTCCCCGACCGCCCTCCGCACCACG
0
3167+4345575543455922189CGAGGTTCCAGTGAGCCGTGACTGCACCACTGCATTCCAGCCTAGGTGACAGAGTGAGATTCTGTCTCCAAACAAACAAAACGAATTCTGATGGAAGCTGGACAAGGACGTACAGACCACACACAGCAGACAAAGTTTCTGTTGGATACA
CCTTCAGAAGGCCTGTGGATCCCTGCTGTAGGATCCCTA
0
4167+4345575543455922201CGAGGTTCCAGTGAGCCGTGACTGCACCACTGCATTCCAGCCTAGGTGACAGAGTGAGATTCTGTCTCCAAACAAACAAAACGAATTCTGATGAAAGCTAGACAAGGACGTACAGACCACACACAGCAGACGAAGTTTCTGTTGGATACA
CCTTCAGAAGGCCTGTGGATCCCTGCTGTAGGATCTCCTAATTCTAAGACT
0
5167+4345575543455922222CGAGGTTCCAGTGAGCCGTGACTGCACCACTGCATTCCAGCCTAGGTGACAGAGTGAGATTCTGTCTCCAAACAAACAAAACGAATTCTGATGAAAGCTAGACAAGGACGTACAGACCACACACAGCAGACAAAGTTTCTGTTGGATACA
CCTTCAGAAGGCCTGTGGATCCCTGCTGTAGGATCCCCTAATTCTAAGACTCCCGACCGCCTCCGCACCACG
0
6167+4345575543455922188CGAGGTTCCAGTGAGCCGTGACTGCACCACTGCATTCCAGCCTAGGTGACAGAGTGAGATTCTGTCTCCAAACAAACAAAACGAATTCTGATGAAAGCTAGACAAGGACGTACAGACCACACACAGCAGACAAAGTTTCTGTTGGATACA
CCTTCAGAAGGCCTGTGGATCCCTGCTGTAGGATCCCC
0
7167+4345575543455922188CGAGGTTCCAGTGAGCCGTGACTGCACCACTGCATTCCAGCCTAGGTGACAGAGTGAGATTCTGTCTCCAAACAAACAAAACGAATTCTGATGAAAGCTAGACAAGGACGTACAGACACACACAGCAGACAAAGTTTCTGTTGGATACAC
CTTCAGAAGGCCTGTGGATCCCTGCTGTAGGACCCCCT
0
8167+4345575543455922198CGAGGTTCCAGTGAGCCGTGACTGCACCACTGCATTCCAGCCTAGGTGACAGAGTGAGATTCCGTCTCCAAAACAAACAAACGAAATTCTGATGAAAGCTAGACAAGGACGTACAGACCACACACGGCAGACAAAGTTTCTGTTGGATAC
ACCTTCAGAAGGCCTGTGGATCCCTGCTGTAGGATCCCCTAACTTATA
0
9167+4345575543455922185CGAGGTTCCAGTGAGCCGTGACTGCACCACTGCATTCCAGCCTAGGCGACAGAGTGAGATTCCGTCTCCAAACAAACAAACGAAATTCTGATGAAAGCTAGACAAGGACGTACAGACCACACACAGCAGACAAAGTTTACTGTTGGATAC
ACCTTCAGAAGGCCTGTGGATCCCTCGCTGTAGGA
0
10150+4345575543455905166CGAGGTTCCAGTGAGCCGTGACTGCACCACTGCATTCCAGCCTAGGTGACAGAGTGAGATTCTGTCTCCAAACAAACAAACGAAATTCTGATGAAAGACTAGACAAGGACGTACAGACCACACACAGCAGACAAAGTTTACTGTTGGATA
CACCTTCAGAAGGCCT
0
11131+4345575543455886139CGAGGTTCCAGTGAGCCGTGACTGCACCACTGCATTCCAGCCTAGGTGACAGAGTGAGATTCTGTCTCCAAACAAACAAACGAAATTCTGATGAAAGACTAGACAAGGACGTACAGACCACACACAGCAGACAAAGTTT0
1268+434557554345582380CGAGGTTCCAGTGAGCCGTGACTGCACCACCGCATTCCAGCCTAGGCGACAGAGTGAGATTCTGTCCCAACCAAACAAAC0