Postparser v2.3 // project AluCG

You choose CG_Alu_merge / chr10

« List of chromosomes   « View of chromosome

#LengthStrandStartFinishInitial sequence lengthInitial sequence CpGisland
1168-9075073490750566205CGTGGTGCGGAGGGCGGTCGCCCGCCCCACTTTGCCTATCCCCGGGACTAAGACGGGGTAAGCCTCCACCCGGGCAGGAGAGGGCTCACCAGAGGTAGGAGGGTCCAGATGCCCAGCATGGTTGTTGAGCAATCCTCCGAAGTGAAAGAG
CTTCCCCAACTCCGTACTGAGCGGGTCCACCAACCCGACCGCCCTCCGCACCACG
90750293 - 90751108