Postparser v2.3 // project AluCG

You choose CG_Alu_merge / chr10

« List of chromosomes   « View of chromosome

#LengthStrandStartFinishInitial sequence lengthInitial sequence CpGisland
152043026+2468377676726802121CGAGGTTCCAGTGAGCCGTGAATACACCACTGCACTCCAGCCTGGGTGACTTCGTGAGACCCTGTCTCAAAAATAAACAAGTAAAATAAACAAAGGGCCAGGCGACCGCCTCCGCACCACG25011963 - 25013816
2107+246837402468384799CGAGGTTCCAGTGAGCCGTGATCGCACCACTGCACTCCAGCCTGGGTGACTTCGTGAGACCCTGTCTCAAAAATAAACAAGTAAAATAAACAAAGGGCC0
371+246837762468384794CGAGGTTCCAGTGAGCCGTGATCACACCACTGCACTCCAGCCTGGGTGATTTCGTGAGACCCTGTCTCAAAAATAAACAAGTAAAATAAACAAA0
471+2468377624683847121CGAGGTTCCAGTGAGCCGTGATCACACCACTGCACTCCAGCCTGGGTGACTTTGTGAGACCCTGTCTCAAAAATAAACAAGTAAAATAAACAAAGGGCCAGGCGACCGCCTCCGCACCACG0
571+2468377624683847122CGAGGTTCCAGTGAGCCGTGATCACACCACTGCACTCCAGCCTGGGTGACTTTGTGAGACCCTGTCTCAAAAATAAACAAGTAAAATAAACAAAGGGCCAGGCGACCGCCCTCCGCACCACG0
671+2468377624683847122CGAGGTTCCAGTGAGCCGTGATCACACCACTGCACTCCAGCCTGGGTGACTTCGTGTGACCCTGTCTCAAAAATAAACAAGTAAAATAAACAAAGGGCCAGGCGACCGCCCTCCGCACCACG0
771+2468377624683847122CGAGGTTCCAGTGAGCCGTGATCACACCACTGCACTCCAGCCTGGGTGACTCCGTGAGACCCTGTCTCAAAAATAAACAAGTAAAATAAACAAAGGGCCAGGCGACCGCCCTCCGCACCACG0
871+2468377624683847108CGAGGTTCCAGTGAGCCGTGATCACACCACTGCACTCCAGCCTGGGTGACTCCGTGAGACCCTGTCTCAAAAATAAACAAGTAAAATAAACAAAGGGCCAGGCGACCG0
971+2468377624683847116CGAGGTTCCAGTGAGCCGTGATCACACCACTGCACTCCAGCCTGGGTGACGTCGTGAGACCCTGTCTCAAAAATAAACAAGTAAAATAAACAAAGGGCCAGGCGGCCGCCCTCCGC0
1071+2468377624683847121CGAGGTTCCAGTGAGCCGTGATCACACCACTGCACTCCAGCCTGGGTGACCTCGTGAGACCCTGTCTCAAAAATAAACAGTAAAATAAACAAAGGGCCAGGCGACCGCCCTCCGCACCACG0
1171+2468377624683847122CGAGGTTCCAGTGAGCCGTGATCACACCACTGCACTCCAGCCTGGGTGACCTCGTGAGACCCTGTCTCAAAAATAAACAAGTAAAATAAACAAAGGGCCAGGCGACCGCCCTCCGCACCACG0
1271+2468377624683847108CGAGGTTCCAGTGAGCCGTGATCACACCACTGCACTCCAGCCTGGGCGACTTCGTGAGACCCTGTCTCAAAAATAAACAAGTAAAATAAACAAAGGGCCAGGCGACCG0
1371+2468377624683847102CGAGGTTCCAGTGAGCCGTGATCACACCACTGCACTCCAGCCTGGGCGACTTCGTGAGACCCTGTCTCAAAAATAAACAAGTAAAATAAACAAAGGGACCGA0
1471+246837762468384794CGAGGTTCCAGTGAGCCGTGATAACACCACTGCACTCCAGCCTGGGTGACTTCGTGAGACCCTGTCTCAAAAATAAACAAGTAAAATAAACAAA0
1571+2468377624683847108CGAGGTTCCAGTGAGCCGTGACCACACCACTGCACTCCAGCCTGGGTGACTTCGTGAGACCCTGTCTCAAAAATAAACAAGTAAAATAAACAAAGGGCCAGGCGACCG0